39. rocznica śmierci Sł B. bp. Piotra Gołębiowskiego


 

Z życia do Życia…


Rankiem w Dzień Zaduszny, 2 listopada, bp Piotr Gołębiowski przyszedł do kaplicy Sióstr Służek NMP Niepokalanej na 15 minut przed Mszą świętą. Zajął miejsce w klęczniku i w ciszy modlił się. Około godz. 7.30 rozpoczęła się Msza święta. Biskup przewodniczył jej i wygłosił homilię. W czasie Komunii świętej udał się, by rozdzielać ją wiernym. Jedna z sióstr służek opowiadała: „Kiedy podszedł do mnie z Najświętszym Sakramentem i wypowiedział słowa «Ciało Chrystusa», osunął się na podłogę i skończył życie”. Było około godziny 8.00. Bezpośrednią przyczyną śmierci były dwa przebyte zawały serca. Był przygotowany na śmierć, a za każdy przeżyty dzień dziękował Bogu, gdyż stanowił on dla niego znak Bożej dobroci.
Dwanaście lat wcześniej, podczas wieczornej pogawędki z księżmi na wierzbickiej plebanii, ktoś wspomniał bp Szczepana Sobalkowskiego, biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej, który zmarł na Jasnej Górze następnego dnia po przyjęciu sakry biskupiej. Księża mówili do bp. Piotra, że taka śmierć, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, to wielka łaska. Bp Piotr Gołębiowski powiedział wówczas, że największą łaską dla kapłana jest śmierć podczas Mszy świętej, ale po przyjęciu Komunii świętej. Sam takiej łaski dostąpił.
W telegramie nadesłanym na pogrzeb Jan Paweł II pisał: „Ze wzruszeniem wspominam tego dobrego i nieustraszonego Pasterza Kościoła sandomierskiego, który z taką wiarą, nadzieją i miłością oddał się bez reszty na służbę Ewangelii, nie bacząc na trudności i cierpienia. Niech Chrystus Uwielbiony przygarnie Go do wiecznej chwały, a ziarno ewangelicznej Prawdy, które rzucił w urodzajną ziemię sandomierską, niech owocuje w całych pokoleniach […]”. Gdy doręczono Janowi Pawłowi II telegram informujący o śmierci bp. Piotra Gołębiowskiego, papież, przeczytawszy wiadomość, powiedział: „Zmarł wielki Biskup”. Z kolei 25 listopada 1980 r. do ks. prał. Tadeusza Wójcika, kapelana zmarłego biskupa, Jan Paweł II powiedział: „To był święty Biskup”.

I         W 39. rocznicę śmierci Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego pomódl się słowami Litanii do Sługi Bożego:
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami.
Świadku Zmartwychwstałego,
Wierny sługo Eucharystii,
Z należną czcią adorujący Najświętszy Sakrament,
Gorliwy szafarzu Sakramentu Pokuty,
Żarliwy czcicielu Niepokalanej,
Apostole chwały Matki Bożej,
Pasterzu pokładający nadzieję w Maryi,
Doświadczający cudownej mocy Matki Najświętszej,
Kontemplujący Jezusa w modlitwie różańcowej,
Gorliwy czcicielu Świętych Pańskich,
Wierny sługo Kościoła świętego,
Posłuszny głosowi Następców św. Piotra Apostoła,
Powołany do kapłaństwa Chrystusowego,
Wezwany do grona następców Apostołów,
Wierny żarliwej modlitwie,
Zawsze otwarty na natchnienia Ducha Świętego,
Wytrwały głosicielu Słowa Bożego,
Rozmiłowany w zgłębianiu Bożej mądrości,
Biskupie usilnie zabiegający o zbawienie wiernych,
Ojcze duchowny alumnów,
Zatroskany o świętość kapłanów,
Opiekunie osób konsekrowanych,
Zatroskany o wiarę i miłość w małżeństwie i rodzinie,
Z odwagą broniący ludzkiego życia,
Cierpliwy wychowawco młodzieży,
Otwierający drzwi serca i domu dla wszystkich potrzebujących,
Pasterzu zanurzony w Miłosierdziu Boga,
Pochylający się nad chorymi, cierpiącymi i opuszczonymi,
Świadku Chrystusa miłosiernego,
Zatroskany o życie wiernych w stanie łaski,
Cierpliwy apostole jedności,
Pasterzu doświadczany krzyżem prześladowań za wierność Ewangelii,
Wytrwale dźwigający krzyż cierpienia,
Umocniony Eucharystią w ostatniej godzinie życia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Duchu Święty, który serce Biskupa Piotra rozpaliłeś wielką miłością do Najświętszego Sakramentu i bezgranicznym zawierzeniem Niepokalanej Dziewicy, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Bogiem, * a nam udziel łask, o które z ufnością prosimy za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl


II        Odczytaj „Niebowskazy” – wybierz liczbę wyznaczającą dzień Twoich imienin i znajdziesz pod nią myśl Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
1.     Bądź dobrej myśli, z ołtarza Bożego spłyną do twej duszy potoki światła, żaru, życia, siły, wesela w Duchu Świętym.
2.     Bądźmy pilni i gorliwi w pracy, podejmowanej stosownie do stanu i zawodu, abyśmy powierzone nam dobra pomnażali dla osobistego i społecznego pożytku.
3.     Bracia katolicy, przy boku Chrystusa Pana stańmy do walki z szatanem!
4.     Czytajmy uważnie Ewangelię świętą, a przekonamy się, jak często Pan Bóg ponawia swą obietnicę, że da nam Królestwo Niebieskie i pomoce potrzebne w dążeniu do niego.
5.     I tobie Pan Bóg nie skąpi łask, abyś wśród dzisiejszych trudności był wyznawcą Chrystusowym.
6.     Idźmy śladami świętych naszych braci.
7.     Jakie świadectwo o twym życiu daje ci sumienie? Jeśli cię niepokoi, to nie zwlekaj, ale co rychlej oczyść swą duszę w sakramencie pokuty, abyś w każdej chwili był gotów na przyjście Pańskie.
8.     Korzystajmy pilnie z daru Miłosierdzia Bożego.
9.     Kto gorączkowo goni za majątkiem, wygodą, przyjemnością, ten niewiele miejsca zostawia w duszy pragnieniu posiadania Pana Boga.
10. Matka Najświętsza tego gorąco pragnie: ukazać nam Jezusa, doprowadzić do Niego, gdy zakończymy doczesne życie.
11. Naszym zadaniem – pielęgnować życie Boże w duszy własnej, czuwać, by nie zamarło ani nie osłabło.
12. Nie zniechęcaj się swymi upadkami. Przepraszaj za nie Boga i co dzień odnawiaj swe postanowienie: chcę dziś tak myśleć, mówić, jakby na moim miejscu postąpił Pan Jezus.
13. Niech Chrystus posiądzie umysły i serca nasze. Niech kieruje całym życiem naszym. Niech w nas i przez nas promienieje Duch Jego.
14. Obyś i ty zrozumiał i docenił w swej duszy zmartwychwstanie Chrystusa przez łaskę.
15. Odbicie wewnętrznej piękności Chrystusa Pana jaśnieje w duszach naszych, jeśli złączeni z Nim jesteśmy węzłem przyjaźni.
16. Odważnie i z radością stąpaj śladami Chrystusa.
17. Pan Bóg nieskończenie bogaty w dobroć i miłosierdzie nie skąpi nam swych darów.
18. Panu Bogu, który tak daleko posunął swą miłość ku nam możemy bezpiecznie zaufać.
19. Pod opiekę i wpływ Maryi oddajmy swe rodziny, ich troski, obawy, nadzieje. Będziemy mogli spokojnie patrzeć w przyszłość Kościoła i Ojczyzny.
20. Przede wszystkim strzeżmy wewnętrznej czystości duszy.
21. Przez naśladowanie życia Chrystusa Pana zapewniamy sobie nie tylko szczęście wieczne w życiu pozagrobowym, ale również tu na ziemi pokój i radość serca, imię i charakter szlachetnego, dobrego człowieka.
22. Spojrzyj, jak rozległe pole pracy przed tobą. Masz naśladować Chrystusa Pana.
23. Strzeżmy nie tylko swych rąk, aby nimi nie wyrządzić bliźniemu krzywdy, nie tylko języka, aby nim nie szkodzić dobrej sławie bliźniego, ale czuwajmy również nad sercem, aby doń nie wśliznęło się ani jedno uczucie przeciwne miłości bliźniego.
24. Tak wielka odpowiedzialność przed Bogiem każe nam pilnie czuwać nad sercem i słowem, by w nich nic nie było, co bratniej miłości się sprzeciwia.
25. Tylko od miłosiernego i wszechmocnego Chrystusa możemy się spodziewać pomocy.
26. Uświęcajcie godziny swej codziennej pracy. Zawsze bądźcie synami Bożymi. Pracujcie sumiennie, gorliwie, jak przystało na dzieci Boże.
27. W godzinach zajęć nie rozstajmy się z myślą o Panu Bogu, ożywiajmy świadomość, że Chrystusowi Panu służymy!
28. Wytrwałą modlitwą zdobędziemy sobie i drugim to, co pożyteczne do zbawienia duszy.
29. Wzmacniajmy w swych duszach wiarę w miłość Zbawiciela ku nam.
30. Z utęsknieniem szukajmy Jezusa Chrystusa. Naśladujmy w życiu Jego cnoty. Pragnijmy Go posiadać na wieki.
31. Zwycięstwa, jakie odnosimy w życiu ziemskim, to tylko przedsmak szczęścia, do jakiego wiara doprowadzi nas w życiu przyszłym.

III  Jeśli jeszcze nie polubiłeś fanpage Biskup Piotr Gołębiowski, to uczyń to czym prędzej. Jeśli zaś już polubiłeś, to zaproś Twoich Znajomych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz