Niedziela Słowa Bożego


 

Dołóżcie starań, aby tej Księgi nad Księgami

nie brakowało w Waszej rodzinie


„Dwaj uczniowie, towarzyszący Zbawicielowi Zmartwychwstałemu na drodze do Emaus, gdy Jezus zniknął im z oczu, mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» (Łk 24,32). I nasze serca odczują zbawienny zapał, oraz świętą radość w rozmowie z Jezusem Chrystusem podczas czytania Ksiąg świętych. Pamiętajmy jednak na pouczenia Soboru Watykańskiego II: «Modlitwa towarzyszyć powinna czytaniu Pisma Świętego, by było ono rozmową między Bogiem a człowiekiem. Gdyż do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, a Jego słuchamy, gdy czytamy Boskie wypowiedzi». […]
Rodzice katoliccy, czy w domu Waszym znajduje się Pismo Święte, przynajmniej Nowego Testamentu? Dołóżcie starań, aby tej Księgi nad Księgami nie brakowało w Waszej rodzinie.
Młodzieży i dzieci, z radością czytajcie Ewangelię świętą, w której przemawia do nas Jezus Chrystus swoimi słowami i czynami.
Niepokalana Matka Słowa Wcielonego niechaj nam uprosi dar umiłowania ksiąg Pisma Świętego”.
Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
„Odezwa na rozpoczęcie VIII Tygodnia Biblijnego w 1976 r.”
Niedziela Słowa Bożego, 26 I 2020 r.

Zapraszamy też do refleksji
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego
nad dzisiejszą Ewangelią.
Kliknij TUTAJ.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz