Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Wielki to zaszczyt być chrześcijaninem


„W godzinie Chrztu świętego zobowiązaliśmy się do naśladowania Boskiego Mistrza. Wspomnijcie na obietnice, które odnawialiście przy Pierwszej Komunii świętej. Przyjmując Sakrament Chrztu świętego zostaliśmy członkami Mistycznego Ciała Chrystusowego.
A Jezus Chrystus stał się nam głową, z której do naszych dusz dociera strumień światła, życia, mocy. Do nas  stosują się słowa Apostoła Narodów: «Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami» (1 Kor 12,27). Wielki to zaszczyt być chrześcijaninem, cząstką Chrystusa Pana. Ale ten przykład nas zobowiązuje, byśmy w myślach, słowach, czynach coraz bardziej stawali się podobni do Jezusa Chrystusa. «Chrześcijanin – to drugi Chrystus»  – mówi starożytna tradycja.”

Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
„Współczesna Ambona” 2(1947), s. 178
12 I 2020 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz