Księga wdzięcznością pisana

Fot. ks. Stanisław Piekielnik

Modląc się u grobu wzoru kapłana


Kontynuujemy publikację wybranych wpisów osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra.
Modląc się u grobu wzoru kapłana, prosimy o świętość kapłańską. 28 X 1986 r., ks. Józef Mucha [i 3 inne podpisy].
Oby modlitwa moja była cząstką do błogosławieństwa Ks. Biskupa Gołębiowskiego. 2 XI 1986 r., Wł. Perła.
Aby kapłani byli wierni swojemu powołaniu, prosimy u grobu śp. Ks. bp. Piotra. 2 XI 1986 r., [podpisy 2 sióstr zakonnych].
Składam gorące podziękowanie Panu Bogu za moje zdrowie, które za uproszeniem Piotra Gołębiowskiego otrzymałem. 21 XI 1986 r., [2 podpisy].
Modląc się u grobu Wielkiego Przyjaciela i Opiekuna Ruchu Światło-Życie, grupa młodzieży przeżywająca swój Dzień Wspólnoty. Sandomierz, 7 III 1987 r., Ks. Stanisław Kolasa, s. Barbara Łukawska, s. Danuta Pomykała, [28 podpisów].
Sandomierz, 21 III 1987 r. Modlimy się o rychłą beatyfikację Ks. Bp. Gołębiowskiego. Ministranci z Białobrzegów Radomskich.
Na pamiątkę pobytu u grobu Bp. P. Gołębiowskiego, prosząc o wstawiennictwo, wpisali się [4 podpisy], 21 III 1987 r.
Modlimy się o beatyfikację Ks. Bp. Piotra. Klerycy, 22 III 1987 r.
9 V 1987 r. Na pamiątkę odwiedzin grobu śp. Biskupa Gołębiowskiego – pielgrzymi z Białobrzegów. [podpis siostry zakonnej].
9 V [1987 r.]. Proszę o łaskę miłości dla całej rodziny i łaskę wiary oraz nadziei. [Podpis nieczytelny]
Pielgrzymując duchowo do grobu Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, pomódlmy się o jego rychłą beatyfikację:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Wpisy opublikowane wcześniej: część 1 i część 2.


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Myśli na dziś (WEJDŹ).
2) Prosimy, pomódl się z nami o uzdrowienie Moniki (WEJDŹ).
3) Prymas Wyszyński: "Ks. Gołębiowski jest najbardziej wartościowym kandydatem" (WEJDŹ).
4) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Nastąpiło radosne spotkanie (WEJDŹ).
5) Niedziela Słowa Bożego: Dołóżcie starań, aby tej Księgi nad księgami nie brakowało w Waszej rodzinie (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz