Księga wdzięcznością pisana

Fot. ks. Stanisław Piekielnik

Prosząc Boga o rychłą beatyfikację

Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego


Kontynuujemy publikację wybranych wpisów osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra.
10 V 1987 r. Proszę o zdrowie dla brata Radka. Siostra Urszula.
10 V 1987 r. Prosimy o zdrowie mamusi i obydwu babci.
O łaskę wytrwania w wierze.
14 V 1987 r. Prośba o zgodę i miłość w rodzinie. Maria, Marzena i Piotr […] z Radomia.
14 V 1987 r. W imieniu swoim, w imieniu […] klasztoru OO. Bernardynów w Radomiu, w imieniu całej wspólnoty zakonnej i F[ranciszkańskiego] R[uchu] Ś[wieckich], […] gromadzące się w naszej świątyni, polecam siebie i w/w wstawiennictwu u Boga śp. Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego i proszę w modlitwie o Jego rychłą beatyfikację. O. Sergiusz Skalniak O.F.M.
Z prośbą o błogosławieństwo dla rodziny za przyczyną świątobliwego Bp. Piotra i wytrwałość dla brata Leszka. [2 podpisy] 31 V 1987 r.
W modlitwach moich proszę Pana o wyniesienie na ołtarze śp. Bp. Piotra. [Podpis księdza], 5 VII 1987 r.
Łączymy się w modlitwie o beatyfikację bp. Gołębiowskiego. Uczestnicy III Marszu Trzeźwości Krosno – Warszawa [8 podpisów].
Prosząc Boga o rychłą beatyfikację Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego, z za jego przyczyną prosząc Boga o Boże błogosławieństwo dla mojego syna i o gorliwość w modlitwie dla niego. Sandomierz, dn. 6 VII 1987 r. [podpis].
Za przyczyną śp. Biskupa Gołębiowskiego proszę Boga o łaskę zdrowia dla chorej na białaczkę córki Agnieszki. [podpis], 12 VII 1987 r.
Pielgrzymując duchowo do grobu Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, pomódlmy się o jego rychłą beatyfikację:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!


Wpisy opublikowane wcześniej: część 1 i część 2.


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

1) Myśli na dziś (WEJDŹ).
2) Modlitwa w intencji Chorego (WEJDŹ).
3) Modlitwa człowieka chorego (WEJDŹ).
4) Z Maryją w herbie: Matka Boża z Lourdes (WEJDŹ).
5) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski: Bp Piotr Gołębiowski – Prymas „dzierży w swych rękach ster życia kościelnego w narodzie” (WEJDŹ).
6) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Tego Chrystus Pan wyraźnie żąda od swych wyznawców (WEJDŹ).
7) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ).
8) Pierwsza publikacja o Biskupie Piotrze Gołębiowskim (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz