Księga wdzięcznością pisana


 

Pokochaliśmy Twoją wiarę – gorliwą i pełną męstwa


Kontynuujemy publikację wybranych wpisów osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra.
Przy grobie Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego modliła się grupa księży odprawiających rekolekcje w Sandomierzu.
Sandomierz 14 VII 1987 r.
ks. T[adeusz] Wójcik
ks. Gracjan Broda
ks. Jarosław Brendel
ks. Zygmunt Wieczorek
ks. Józef Wodzinowski
ks. Jan Roguś
ks. L[eon] Materkowski
ks. J[erzy] Lewiński
ks. M[Mieczysław] Ośka
ks. B[olesław] Walendzik
ks. A[dam]  Łyżwa
[3 nieczytelne podpisy]

Sługo Boży Biskupie Piotrze, módl się za nami [podpis nieczytelny].
Modląc się przy grobie śp. Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego o Jego rychłą beatyfikację, proszę Boga, przez pośrednictwo Matki Najświętszej, za przyczyną Świątobliwego Biskupa o łaskę zdrowia i pomyślnego przebycia operacji oraz powrotu do pracy duszpasterskiej.
Ks. Gracjan Broda
Sandomierz, wt[orek] 14 lipca 1987 r.

Pokochaliśmy Twoją wiarę – gorliwą i pełną męstwa. Twoje życie, trudy, mężne wyznawanie Chrystusa są dla nas wzorem. Prosimy Pana o rychłe wyniesienie na ołtarze.
Oaza Rodzin III stopnia
Sandomierz, 19 VII 1987 r.
Ks. Stanisław Kolasa [i 13 podpisów]

Sługo Boży Biskupie Piotrze, uproś potrzebne łaski dla rodzin Domowego Kościoła w Stawie. 29 VI 2001 r.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, powierzamy Ci parafię św. Barbary, prowadź wszystkie dobre dzieła w[edłu]g Bożego planu.
ks. Edward Zieliński
z parafianami
29 VI 2001 r.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wypraszaj łaski dla mojej rodziny, a szczególnie łaskę zdrowia, łaskę trzeźwości dla Pawła i łaskę dla Marcina, by się wyjaśniła sprawa wiadoma Bogu. Jadwiga.

Dziękuję Ks. Biskupowi Piotrowi Gołębiowskiemu za łaskę Bierzmowania. [podpis] z rodziną. 29 VI 2001 r.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, błagam Cię o wstawiennictwo u Boga za moją rodzinę, aby była Bogiem silna. Maria. 29 VI 2001 r.

Ministranci z parafii Łoniów modlili się przy grobie ks. bp. Piotra Gołębiowskiego [15 podpisów], 28 VIII 1987 r.

Pielgrzymując duchowo do grobu Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, pomódlmy się o jego rychłą beatyfikację:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).


Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!


Wpisy opublikowane wcześniej: część 1 i część 2.


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Prośba o modlitwę (WEJDŹ).
2) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski. Bp Piotr Gołębiowski: Prymas „Sternikiem życia kościelnego na ziemi naszej” (WEJDŹ).
3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Uderza nas nadziemska powaga przemawiającego Chrystusa (WEJDŹ).
4) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ).
5) Myśli na dziś (WEJDŹ).
6) Modlitwa w intencji Chorego (WEJDŹ).
7) Modlitwa człowieka chorego (WEJDŹ).
8) Z Maryją w herbie: Matka Boża z Lourdes (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz