Myśli na dziś:


„«Jak mogę Pana Boga kochać, skoro Go nie widzę?» – skarżyła się pewna osoba zapominając o tym, że choć okiem ciała nie widzimy Pana Boga, poznajemy Go jednak okiem duszy, czyli rozumem, oświeconym wiarą. Rozum od rzeczy stworzonych wznosi się do Pana Boga, poznaje Jego przymioty i doskonałości, które w sercu człowieka budzą uczucia podziwu, uwielbienia, miłości. Wiara odsłania przed nami tajemnice wielkie dobroci i miłości Boga względem człowieka, co nas pobudza do wzajemności. Wielkie prawo miłości najpełniej podał św. Jan Apostoł w słowach: «Miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował».
Tak, Pan Bóg nas uprzedził w miłości, bo nas stworzył na obraz i podobieństwo swoje, powołał do wiekuistego szczęścia, odkupił z grzechów za cenę cierpienia i śmierci Syna swego, który znowu z miłości ku nam ustanowił Kościół i Sakramenty święte, a nawet stał się więźniem miłości w Najświętszej Eucharystii.
Święci Pańscy żywo pamiętali o tych niezwykłych dobrodziejstwach Bożych, dlatego płonęli żarem miłości ku Panu Bogu. […]
Katolicy, największej zbrodni naszych czasów – nienawiści Boga – przeciwstawmy największą z cnot – miłość Boga! Tego, który nas pierwszy umiłował, miłujmy sercem, powtarzając akt miłości: «Boże, kocham Cię», miłujmy czynem, pełniąc w każdej chwili życia świętą wolę Bożą”.
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

5 II 2020 r.
Zapraszamy także:

1. Prosimy, pomódl się z nami o uzdrowienie Moniki (WEJDŹ).
2. Prymas Wyszyński: Ks. Gołębiowski jest najbardziej wartościowym kandydatem (WEJDŹ).
3. Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Nastąpiło radosne spotkanie (WEJDŹ).
4. Niedziela Słowa Bożego: Dołóżcie starań, aby tej Księgi nad księgami nie brakowało w Waszej rodzinie (WEJDŹ).
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz