Myśli na dziś:


„Kto na nowo zapali światło rozlane na obliczu człowieka? Kto dzisiejszemu człowiekowi udzieli potrzebnej mocy do pozbycia się znieczulicy, do wejścia na drogę pełnienia zamiarów miłującego Ojca?
Już św. Piotr Apostoł dał na te pytania odpowiedź: «Nie dano ludziom pod niebem żadnego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa» (Dz 4,12), «kto za Mną idzie nie chodzi w ciemnościach» (J 8,12).
On wyprostuje wykrzywienia naszych sumień i udzieli mocy do zwycięstwa dzisiejszego kuszenia. Jezus rozmodlony i kuszony w osamotnieniu woła: «Ufajcie, Jam zwyciężył świat» (J 16,33).
Jezus Chrystus – światłość i moc nasza – jest obecny, żyje i działa w swoim Kościele. W każdej chwili mamy do Niego łatwy przystęp.”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
12 II 2020 r.


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

1) Modlitwa w intencji Chorego (WEJDŹ).
2) Modlitwa człowieka chorego (WEJDŹ).
3) Z Maryją w herbie: Matka Boża z Lourdes (WEJDŹ).
4) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski: Bp Piotr Gołębiowski – Prymas „dzierży w swych rękach ster życia kościelnego w narodzie” (WEJDŹ).
5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Tego Chrystus Pan wyraźnie żąda od swych wyznawców (WEJDŹ).
6) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ).
7) Pierwsza publikacja o Biskupie Piotrze Gołębiowskim (WEJDŹ).
8) Modląc się u grobu wzoru kapłana (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz