Myśli na dziś:


„Pokutny nastrój Kościoła w tym okresie mówi nam, że coś wielkiego się dzieje, że dobry i miłosierny Jezus z wielkimi łaskami przechodzi, aby ratować  grzesznych, koić znękanych, krzepić słabych, a sprawiedliwych podnosić na wyższe szczeble świętości.
Nie prześpijmy tak ważnej chwili, może to już po raz ostatni Chrystus Pan obok nas przechodzić będzie, może już następnego Wielkiego Postu nie doczekamy. Pomyślmy już teraz, jak spędzić czas Wielkiego Postu, aby posłużył ku uświęceniu i pokojowi dusz naszych.
Dwóch rzeczy z naszej strony potrzeba: modlitwy i pokuty. Podczas Wielkiego Postu módlmy się więcej i gorliwiej niż dotąd, zatapiajmy się chętnie w rozważaniu Męki Pańskiej […]. Oprócz modlitwy, stosujmy w życiu pokutę, zachowując przepisy Kościoła o poście, wyrzekając się nawet dozwolonych przyjemności, a przede wszystkim oczyśćmy dusze ku chwale Pana Boga i ku uszczęśliwieniu naszemu”.
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

27 II 2020 r.

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Możemy skorzystać z miłosierdzia Bożego, które jak słońce, przyświeca każdemu (WEJDŹ).
2) Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu: Czy wolno wyznawcom Chrystusa Pana pozostawać biernymi widzami? (WEJDŹ).
3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Nie doznamy miłosierdzia Bożego, o ile nie pojednamy się z bliźnimi (WEJDŹ).
4) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ).
5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: święto Katedry św. Piotra Apostoła (WEJDŹ).
6) Myśli na dziś (WEJDŹ).
7) Księga wdzięcznością pisana: Pokochaliśmy Twoją wiarę – gorliwą i pełną męstwa (WEJDŹ).
8) Prośba o modlitwę (WEJDŹ).
9) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski. Bp Piotr Gołębiowski: Prymas „Sternikiem życia kościelnego na ziemi naszej” (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz