Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Chrystus nauczający żyje z nami„Podziwiamy […] szczęście tych ludzi, którzy słuchali głosu nauczającego Chrystusa Pana. I może nie dość zastanawiamy się nad tym, może zbyt słabo wierzymy, że i my znajdujemy się w podobnie szczęśliwych warunkach. Mamy możność słuchania nauczającego Chrystusa Pana. Ten sam Jezus, który kiedyś z łodzi Piotrowej nauczał rzeszę, stojącą nad brzegiem jeziora Genezaret, przemawia obecnie przez usta Ojca Świętego, biskupów i kapłanów katolickich.
Czyż do Apostołów z Piotrem na czele nie zwrócił się Pan Jezus ze słowami: «Kto was słucha, Mnie słucha»? Czyż przed swoim odejściem do Ojca nie wydał rozkazu: «Idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody… A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata»? Zatem nie kto inny, tylko Jezus Chrystus nauczał przez usta św. Piotra, gdy ten głosił kazania, oraz przez usta innych Apostołów. A gdy Apostołowie zeszli z tego świata, Chrystus Pan nie przestał przemawiać do ludzi, gdyż przyobiecał z nimi być zawsze. Chrystus nauczający żyje z nami. W łodzi Kościoła rzymskokatolickiego, którego sternikiem jest Piotr żyjący w każdorazowym Ojcu Świętym, znajduje się stale Jezus Chrystus i głosi odwieczną prawdę Bożą za pośrednictwem sług swoich i zastępców.”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 3(1933) nr 27, s. 2
22 II 2020 r.

Dzisiaj sobota – dzień Matki Bożej.
„A w sobotę zawsze świeci słońce…”
Zachęcamy do modlitwy do Matki Bożej – TUTAJ.

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Myśli na dziś (WEJDŹ).
2) Księga wdzięcznością pisana – Pokochaliśmy Twoją wiarę – gorliwą i pełną męstwa (WEJDŹ).
3) Prośba o modlitwę (WEJDŹ).
4) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski. Bp Piotr Gołębiowski: Prymas „Sternikiem życia kościelnego na ziemi naszej” (WEJDŹ).
5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Uderza nas nadziemska powaga przemawiającego Chrystusa (WEJDŹ).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz