Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Nie doznamy miłosierdzia Bożego,

o ile nie pojednamy się z bliźnimi


„Zabiegajmy o miejsce wśród tych, do których stosują się słowa Chrystusowe: «Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią». Nie doznamy miłosierdzia Bożego, o ile nie pojednamy się z bliźnimi, według wyraźnych słów Ewangelii: «Jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec Wasz nie przebaczy wam waszych przewinień» (Mt 6,15). Bądźmy przeto gotowi przebaczyć, darować i zapomnieć wszelkie przykrości i urazy. W szczerej pokorze ducha przepraszajmy tych, których obraziliśmy, a w imię sprawiedliwości naprawiajmy wyrządzone drugim krzywdy i szkody. Stańmy się apostołami pokoju i zgody w rodzinach, w sąsiedztwach, tak często skłóconych. […] Obejmijmy troską dzieci i młodzież, aby przyjść im z pomocą w korzystaniu z religii. Na czoło uczynków miłosierdzia dotyczących duszy wysuwa się dzisiaj nauczanie prawd wiary i wszelka współpraca w pełnieniu tego doniosłego zadania.
Królowo Różańca, Matko Miłosierdzia, w Twoje dłonie składamy modlitwy i trudy nasze w posłudze miłości.”
Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
Odezwa przez Tygodniem Miłosierdzia w 1974 r.
23 II 2020 r.Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ).
2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – święto Katedry św. Piotra Apostoła (WEJDŹ).
3) Myśli na dziś (WEJDŹ).
4) Księga wdzięcznością pisana – Pokochaliśmy Twoją wiarę – gorliwą i pełną męstwa (WEJDŹ).
5) Prośba o modlitwę (WEJDŹ).
6) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski. Bp Piotr Gołębiowski: Prymas „Sternikiem życia kościelnego na ziemi naszej” (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz