Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Tego Chrystus Pan wyraźnie żąda od swych wyznawców


„W pracy duchowej nie możemy ograniczać się tylko do pozyskania osobistego dobra, lecz powinniśmy również pomagać bliźnim w zbliżaniu się do Jezusa Chrystusa i Jego Królestwa. […]
Niezastąpionym środkiem apostolstwa jest prowadzenie przykładnego życia zgodnego z wiarą. Tego Chrystus Pan wyraźnie żąda od swych wyznawców: «Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie» (Mt 5,16). Ojcowie Synodu Biskupów odbytego Rzymie w […] 1974 r. podkreślali, że najskuteczniejszym środkiem głoszenia Ewangelii jest świadectwo życia opartego na wierze.
Z przykładem życia łączmy modlitwę, zanoszoną w intencjach apostolskich, jak to nam poddał sam Jezus Chrystus, gdy w Modlitwie Pańskiej polecił mówić: «Ojcze nasz… Przyjdź Królestwo Twoje». Modlitwa stanowi bardzo ważny sposób apostołowania, bo ona sprowadza łaskę Bożą, bez której nie może być szczerego nawrócenia, ani przybliżenia się do Jezusa Chrystusa. Czyż sam Zbawiciel nie powiedział: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie pociągnie Go Ojciec, który Mnie posłał» (J 6, 44).
Modlitwa nabierze mocy i stanie się potężnym środkiem apostołowania, jeżeli razem z nią ofiarujemy Panu Bogu czyny szczerej pokuty, post, wyrzeczenie się siebie, powstrzymanie się od picia alkoholu i palenia papierosów, wszelkie cierpienia, bóle i udręki znoszone z poddaniem się woli Bożej. […]
Również czyny miłosierdzia względem ludzi ubogich, chorych, cierpiących są potężnym środkiem apostolstwa, trafiającym do duszy dzisiejszego człowieka. […]
Ponadto rodzina chrześcijańska powinna apostolsko oddziaływać na inne rodziny. […] Jak bardzo potrzeba tego apostolstwa! Wobec wielu małżeństw rozbitych, wobec częstego przeprowadzania rozwodów cywilnych, które dla katolików w sumieniu i przed Panem Bogiem nie mają znaczenia odnośnie do węzła sakramentalnego, chrześcijańskie pary, które dochowują sobie wierności i pamiętają o złożonych w dniu ślubu przysięgach i przyrzeczeniach, dają przykładem świadectwo nierozerwalności małżeństwa. […] Dzisiejsze rodziny oczekują również, aby im ukazać świadectwo świętości małżeństwa chrześcijańskiego. Potrzeba tego świadectwa parom, które żyją bez ślubu kościelnego, po samym kontrakcie cywilnym. Biedne te pary! Nie dopuściły do swego pożycia Jezusa Chrystusa z mocami Sakramentu Małżeństwa. Pozbawiły się łask Bożych, tryskających z tego Sakramentu na każdy dzień rodzinnego życia. Na świadectwo świętości małżeństwa oczekują również te pary małżeńskie, które wprawdzie przystąpiły do Sakramentu Małżeństwa, lecz nie liczą się we współżyciu z zamiarami Bożymi, w sposób grzeszny ograniczają potomstwo, a nawet dopuszczają się zbrodni zabójstwa dzieci nienarodzonych.
W parafii ważną rolę spełniają zespoły i grupy apostolskie. Budzą one ożywienie religijne i pociągają do apostolstwa także tych, którzy zastali dotknięci obojętnością religijną. […] Stanowią ogniska gorliwej służby Bożej, tworzą zdrową opinię katolicką i duchem Ewangelii Chrystusowej przepajają codzienne życie.
Wszystkich tych, którzy do tych zespołów apostolskich należą gorąco zachęcam do wytrwałości i do stałego pogłębiania życia duchowego, przez pełniejsze uświadomienie i pielęgnowanie życia Eucharystycznego. […]
W naszych wysiłkach i pracach apostolskich stańmy przy Maryi, Matce Kościoła, jako Jej pomocnicy w szerzeniu Królestwa Chrystusowego.”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
List Pasterski na Wielki Post 1975 r.
9 II 2020 r.

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ).
2) Pierwsza publikacja o Biskupie Piotrze Gołębiowskim (WEJDŹ).
3) Modląc się u grobu wzoru kapłana (WEJDŹ).
4) Myśli na dziś (WEJDŹ).
5) Prosimy, pomódl się z nami o uzdrowienie Moniki (WEJDŹ).
6) Prymas Wyszyński: Ks. Gołębiowski jest najbardziej wartościowym kandydatem (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz