Sobotni promień słońca


„Nadzieja stała się w życiu Maryi płomiennym porywem, zdążającym do tego: by posiąść Pana Boga, dobro najwyższe, szczęście bez miary. By osiągnąć stopień świętości, jaki odpowiada zamiarom Bożym. By we wszystkim wiernie spełnić wolę Najwyższego Pana. Jednocześnie nadzieja była dla Maryi niewyczerpanym źródłem mocy w dążeniu do spełnienia myśli Bożej. Pokorna Dziewica nie opierała się na własnych siłach, lecz przede wszystkim liczyła na pomoc Bożą. […]
Najcięższą próbą dla Nadziei Maryi była Kalwaria, widok przybitego do krzyża Jezusa. A przecież i wtedy, chociaż uczniowie Chrystusowi zwątpili, Maryja ufała, że spełnią się obietnice Boże, Chrystus Pan zmartwychwstanie, Jego królestwo rozszerzy się po świecie. […] Maryja swym przykładem i wstawiennictwem rodzi i karmi Nadzieję chrześcijańską w duszach ludzkich. Ustawicznie kieruje myśli i pragnienia nasze do nieba, zwracając do nas wezwanie św. Pawła: «Co w górze jest, szukajcie, gdzie Chrystus jest siedzący na prawicy Bożej, co w górze jest, nie co na ziemi» (Kol 3,1-2). Jak potrzebne nam to upomnienie, dziś, gdy ziemskie troski i zabiegi pochłaniają wszystkie siły nasze, przesłaniają najwyższy cel życia. Pośród prób i doświadczeń życiowych, jakich doznajemy, Maryja wlewa otuchę do naszych serc. Niedostatek w rodzinie, osobiste zawody, wewnętrzne zgryzoty, udręki, pokusy, upadki obezwładniają nas duchowo i podcinają nam korzeń cnoty Nadziei. Wszakże Matka Najświętsza nie pozwala popaść w rozpacz, lecz podtrzymuje chrześcijańską Nadzieję nawet przeciwko ludzkiej nadziei. […] Z modlitwą ufności łącz życie oparte na wiernym pełnieniu woli Bożej, a w Maryi znajdziesz Matkę świętej Nadziei.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczynił swym biskupim zawołaniem słowa „Maria spes nostra” – „Maryja naszą nadzieją”. Uczmy się od niego zaufania Matce Bożej. Niech Ona – Znak nadziei, wskazuje nam drogę do Chrystusa. Naśladujmy Sługę Bożego w zaufaniu Matce Bożej. Módlmy się dzisiaj w intencji ludzi pogrążonych w rozpaczy; ludzi, którzy stracili nadzieję; w intencji tych, którzy nie widzą sensu swego życia:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. 
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu i wraz ze Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołajmy:
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie coraz więcej wielbiona i miłowana Niepokalana Boża Rodzicielka, Maryja nasza nadzieja!”.
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

8 lutego 2020 r.


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Pierwsza publikacja o Biskupie Piotrze Gołębiowskim (WEJDŹ).
2) Modląc się u grobu wzoru kapłana (WEJDŹ).
3) Myśli na dziś (WEJDŹ).
4) Prosimy, pomódl się z nami o uzdrowienie Moniki (WEJDŹ).
5) Prymas Wyszyński: Ks. Gołębiowski jest najbardziej wartościowym kandydatem (WEJDŹ).
6) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Nastąpiło radosne spotkanie (WEJDŹ).
7) Niedziela Słowa Bożego: Dołóżcie starań, aby tej Księgi nad księgami nie brakowało w Waszej rodzinie (WEJDŹ).


6 komentarzy:

 1. Proszę o zdrowie dla Edyty Panie Boże pomóż jej

  OdpowiedzUsuń
 2. Jezu pomóż nam Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 3. Za dusze w czyśćcu cierpiące dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 4. Matko Boża weź nas( moją rodzinę bliskich ) pod Swą opiekę i prowadź do Syna Swego

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko Boża proszę Ciebie o zdrowie dla Edyty pomóż

  OdpowiedzUsuń
 6. Święta Maryjo proszę Cię o zdrowie Jadwiga

  OdpowiedzUsuń