Sobotni promień słońca


Pan Bóg tak bardzo pragnie naszej świętości i podobieństwa do Jezusa Chrystusa… Aby w nam w tym dopomóc, daje nam za przykład Najświętszą Maryję Pannę. Wzór to ludzki – bo Maryja należy do istot stworzonych, jest człowiekiem, jak my. Wzór pewny, niezawodny – bo Maryja stanowi najwierniejszy obraz Jezusa Chrystusa. Wzór nam dostępny, bliski, serdeczny – bo Maryja jest Matką naszą. Od matki ziemskiej, bez wysiłku nauczyłeś się mowy, pacierza, szacunku dla pracy, miłości ludzkiej, a może… niepostrzeżenie zaciągnąłeś również jaką wadę. Czyż obcowanie z Matką Niebieską miałoby na twą duszę mniejszy wpływ wywierać? – Poddaj się temu wpływowi bez obawy, bez zastrzeżeń. Od Maryi przejmiesz tylko to, co szlachetne, piękne, święte. Ona Mistrzynią wszystkich cnót życia chrześcijańskiego. Na dobry przykład matki każdy jest wrażliwy. […] W tym tkwi sekret oddziaływania Maryi na duszę wszystkich ludzi, że Ona – najchwalebniejszą Matką naszą, a my Jej dziećmi. Wszyscy przeto za przykładem Przenajświętszej Matki podążajmy drogą cnót Jej przedziwnych.”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
Pomyślmy dzisiaj o roli Matki Bożej w naszym życiu – ileż Jej zawdzięczamy! Stanęła na naszych drogach życia. Zachwyca nas zapatrzeniem w Chrystusa, swoją modlitwą, przykładem życia, zatroskaniem o innych. Pomyślmy dziś o tych wszystkich, którzy przeżywają rozterki w sercu, którzy nie do końca wiedzą, co robić i jaką drogę wybrać, którzy są zmęczeni piętrzącymi się trudnościami i po ludzku nie mają już sił… Prośmy, by właściwie rozeznali wolę Bożą, by naśladowali Matkę Bożą w Jej wędrówce za Chrystusem przez życie. Módlmy się w ich intencji:
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu i wraz ze Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołajmy:
„Dla siebie prośmy Jezusa za przyczyną Matki Najświętszej o wytrwanie w wierze i miłości do ostatniego tchu życia naszego”.
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

22 lutego 2020 r.

Dzisiaj święto Katedry św. Piotra.
Zapraszamy do refleksji Sługi Bożego bp. Piotra – TUTAJ.


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

1) Myśli na dziś (WEJDŹ).
2) Księga wdzięcznością pisana – Pokochaliśmy Twoją wiarę – gorliwą i pełną męstwa (WEJDŹ).
3) Prośba o modlitwę (WEJDŹ).
4) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski. Bp Piotr Gołębiowski: Prymas „Sternikiem życia kościelnego na ziemi naszej” (WEJDŹ).
5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Uderza nas nadziemska powaga przemawiającego Chrystusa (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz