Światowy Dzień Chorego


 

Modlitwa człowieka chorego


Panie Jezu Chryste, tyle razy przychodzili do Ciebie chorzy i cierpiący, a Ty litowałeś się nad ich niedolą, pochylałeś się nad nimi i obdarzałeś ich upragnioną łaską zdrowia. W Wielki Piątek niosłeś swój krzyż na Golgotę i wziąłeś na siebie nasze ludzkie cierpienia. Przyjmij moje cierpienie, dodaj mi siły i cierpliwości. Naucz mnie dostrzegać sens w dźwiganiu za Tobą mojego krzyża, by Twój krzyż nie był daremny.
Najlepszy Lekarzu, Ty przywróciłeś zdrowie również Słudze Bożemu Biskupowi Piotrowi Gołębiowskiemu. Przez jego wstawiennictwo proszę Cię, Zbawicielu mój, spójrz na mnie, dotknij mnie swoją łaską i skieruj do mnie swe słowa, które zaowocują uzdrowieniem. Nade wszystko jednak dodaj mi otuchy i siły, bym mógł zawsze wypełniać Twoją świętą wolę. Zanurz mnie w Twoim niezmierzonym Miłosierdziu!
Sługo Boże Biskupie Piotrze, wstawiaj się za mną, by Chrystus obdarzył mnie zdrowiem.

Litania
do Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami.
Świadku Zmartwychwstałego,
Wierny sługo Eucharystii,
Z należną czcią adorujący Najświętszy Sakrament,
Gorliwy szafarzu Sakramentu Pokuty,
Żarliwy czcicielu Niepokalanej,
Apostole chwały Matki Bożej,
Pasterzu pokładający nadzieję w Maryi,
Doświadczający cudownej mocy Matki Najświętszej,
Kontemplujący Jezusa w modlitwie różańcowej,
Gorliwy czcicielu Świętych Pańskich,
Wierny sługo Kościoła świętego,
Posłuszny głosowi Następców św. Piotra Apostoła,
Powołany do kapłaństwa Chrystusowego,
Wezwany do grona następców Apostołów,
Wierny żarliwej modlitwie,
Zawsze otwarty na natchnienia Ducha Świętego,
Wytrwały głosicielu Słowa Bożego,
Rozmiłowany w zgłębianiu Bożej mądrości,
Biskupie usilnie zabiegający o zbawienie wiernych,
Ojcze duchowny alumnów,
Zatroskany o świętość kapłanów,
Opiekunie osób konsekrowanych,
Zatroskany o wiarę i miłość w małżeństwie i rodzinie,
Z odwagą broniący ludzkiego życia,
Cierpliwy wychowawco młodzieży,
Otwierający drzwi serca i domu dla wszystkich potrzebujących,
Pasterzu zanurzony w Miłosierdziu Boga,
Pochylający się nad chorymi, cierpiącymi i opuszczonymi,
Świadku Chrystusa miłosiernego,
Zatroskany o życie wiernych w stanie łaski,
Cierpliwy apostole jedności,
Pasterzu doświadczany krzyżem prześladowań za wierność Ewangelii,
Wytrwale dźwigający krzyż cierpienia,
Umocniony Eucharystią w ostatniej godzinie życia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Duchu Święty, który serce Biskupa Piotra rozpaliłeś wielką miłością do Najświętszego Sakramentu i bezgranicznym zawierzeniem Niepokalanej Dziewicy, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Bogiem, * a nam udziel łask, o które z ufnością prosimy za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; postulator.radom@wp.pl).


Dzisiaj wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.
Zapraszamy refleksji Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

Zapraszamy również do modlitwy w intencji chorych,
za przyczyną Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

Zachęcamy Wszystkich do modlitwy w naszych intencjach
Nowenną za przyczyną Sługi Bożego.
Jej tekst znajdziesz TUTAJ.


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski: Bp Piotr Gołębiowski – Prymas „dzierży w swych rękach ster życia kościelnego w narodzie” (WEJDŹ).
2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Tego Chrystus Pan wyraźnie żąda od swych wyznawców (WEJDŹ).
3) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ).
4) Pierwsza publikacja o Biskupie Piotrze Gołębiowskim (WEJDŹ).
5) Modląc się u grobu wzoru kapłana (WEJDŹ).
6) Myśli na dziś (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz