Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski

Kard. Stefan Wyszyński i bp Piotr Gołębiowski w Radomiu w 1968 r. (Archiwum Diecezji Radomskiej)

Bp Piotr Gołębiowski: Prymas „Sternikiem

życia kościelnego na ziemi naszej”

 

Następnego dnia po otrzymaniu sakry biskupiej, 29 lipca 1957 r., bp Piotr Gołębiowski, wówczas biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej napisał list do ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Poniżej publikujemy całą treść tego pisma:
Wasza Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Prymasie,
Po odprawieniu ćwiczeń duchownych u stóp Królowej Polski na Jasnej Górze, przyjąłem 28 lipca br. w katedrze sandomierskiej sakrę biskupią z rąk J. E. Ks. Biskupa Jana Kantego Lorka, Ordynariusza Sandomierskiego, przy udziale konsekratorów: J. E. Ks. Biskupa Franciszka Jopa z Opola i J. E. Ks. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego z Opola.
W uroczystym dniu konsekracji byłem zjednoczony myślą i sercem z Ojcem Świętym, Najwyższym Pasterzem w Kościele, oraz z Waszą Eminencją, jako Sternikiem życia kościelnego na ziemi naszej z woli Stolicy Apostolskiej.
W tej chwili poczytuję sobie za miły i zaszczytny obowiązek złożyć Waszej Eminencji hołd najgłębszej czci, synowskiego oddania, oraz serdecznej wdzięczności z racji trudów związanych z moją nominacją.
Zapewniam Waszą Eminencję, że za łaską Bożą pragnę na wielkie zaufanie Kościoła świętego odpowiedzieć gorliwą służbą w harmonijnej współpracy z Jego Ekscelencją moim Księdzem Biskupem Ordynariuszem. W oparciu o Piotrową Opokę, a pod przewodnictwem i przy boku Waszej Eminencji podejmę nałożone mi przez Bożą Opatrzność obowiązki biskupiego urzędu, aby przyczynić się według możności i sił do rozwoju Królestwa Bożego na ziemi.
Czując się nieudolnym i bardzo słabym, Waszą Eminencję najpokorniej proszę o pamięć przed Panem, abym na każdy dzień mógł nie tylko chcieć, ale również wykonywać zamiary Boże.
Jednocześnie na ręce Waszej Eminencji składam hołdownicze pismo do Ojca Świętego, najuprzejmiej prosząc, by Wasza Eminencja, o ile uzna to za stosowne, raczył je skierować do Stolicy Apostolskiej.
Z najgłębszą czcią i pełnym oddaniem całuję Arcypasterskie Ręce Waszej Eminencji.
+ Piotr Gołębiowski
tyt. Panitański
Sufragan Sandomierski

Sandomierz, 29 VII 1957 r.


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Uderza nas nadziemska powaga przemawiającego Chrystusa  (WEJDŹ).
2) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ).
3) Księga wdzięcznością pisana: Prosząc o rychłą beatyfikację Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego (WEJDŹ).
4) Myśli na dziś (WEJDŹ).
5) Modlitwa w intencji Chorego (WEJDŹ).
6) Modlitwa człowieka chorego (WEJDŹ).
7) Z Maryją w herbie: Matka Boża z Lourdes (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz