Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski

Błogosławieństwa udzielają: kard. Stefan Wyszyński i bp Piotr Gołębiowski (Archiwum Diecezji Radomskiej)

Bp Piotr Gołębiowski: Prymas „dzierży w swych rękach

ster życia kościelnego w narodzie”


Biskup sandomierski Jan Kanty Lorek w 1955 r. przeszedł poważną chorobę serca, doświadczał też ciężaru wieku. Zwrócił się więc do papieża Piusa XII – za pośrednictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski – o nominację nowego biskupa pomocniczego. 28 listopada 1956 r. Prymas przyjął w Warszawie bp. Jana Lorka, który przedstawił swą prośbę. Kardynał zapisał w swym prywatnym dzienniku, że biskup „wymienia ks. Gołębiowskiego”.
Pius XII 3 czerwca 1957 r. – po rozmowach w Watykanie kard. Stefana Wyszyńskiego – mianował ks. Piotra Gołębiowskiego biskupem pomocniczym diecezji sandomierskiej.
Miesiąc później, 3 lipca, o godz. 9.30 w rezydencji Prymasa Polski przy ul. Miodowej w Warszawie, ks. Piotr Gołębiowski wyraził wymaganą prawem zgodę na przyjęcie tej nominacji.
Kilka dni później, 7 lipca, Prymas Wyszyński gościł w diecezji sandomierskiej – na Świętym Krzyżu i w Sandomierzu. O godz. 20.00 Mszę świętą w katedrze celebrował biskup nominat Piotr Gołębiowski, a Prymas wygłosił kazanie.
Ks. Piotr Gołębiowski otrzymał sakrę biskupią 28 lipca w katedrze sandomierskiej, z rąk biskupa sandomierskiego Jana Kantego Lorka. Przemawiając na zakończenie uroczystości nowo konsekrowany biskup mówił:
„Z uczuciem wielkiego szacunku łączę się duchem z Ks. Kard. Prymasem, który z woli Bożej wśród wyjątkowych warunków dzierży w swych rękach ster życia kościelnego w narodzie naszym”.


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Tego Chrystus Pan wyraźnie żąda od swych wyznawców (WEJDŹ).
2) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ).
3) Pierwsza publikacja o Biskupie Piotrze Gołębiowskim (WEJDŹ).
4) Modląc się u grobu wzoru kapłana (WEJDŹ).
5) Myśli na dziś (WEJDŹ).
6) Prosimy, pomódl się z nami o uzdrowienie Moniki (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz