Z Maryją w herbie – 11 lutego


 

Matka Boża z Lourdes


„Niewielkie, mało znane miasteczko, położone na południu Francji w Górach Pirenejskich nabrało światowego rozgłosu od chwili, gdy pasterce czternastoletniej Bernadecie ukazała się Najświętsza Maryja Panna i dała zlecenia dotyczące całej ludzkości. […] Po raz pierwszy objawiła się Najświętsza Maryja Panna w skalistej grocie Lourdes 11 lutego 1858 roku.
Nadziemską pięknością i macierzyńską dobrocią  olśniła prostą, ubogą dziewczynę. Zachęciła ją do odmawiania różańca. Poleciła jej przychodzić do groty przez 14 dni bez przerwy.
Stwierdzono, że w różnych dniach 18 razy Matka Najświętsza stawała przed Bernadetą, zwierzała jej swe tajemnice i głębokie troski, dawała rady i wskazania. Ostatnie objawienie miało miejsce 16 lipca 1858 roku. Przedtem 25 marca «Piękna Pani» na ponowną prośbę Bernadety ujawniła swe imię, mówiąc «Jestem Niepokalane Poczęcie».
Ważną datę stanowi dzień 25 lutego tegoż roku, kiedy to w grocie Lourdes na miejscu wskazanym przez Najświętszą Maryję Pannę wytrysnęło źródło, którego woda przyczyniła się do wielu cudownych uzdrowień.
Pierwszy cud w Lourdes dokonał się nazajutrz po wytryśnięciu źródła. […] Tajemnica Lourdes wciąż trwa…
Niedowiarkowie usiłowali ją obalić. Twierdzili, że uzdrowienia chorych za pomocą wody z Lourdes należy przypisać jej własnościom leczniczym, podobnie jak w miejscowościach kuracyjnych. Przeoczyli, że nie ma na świecie uzdrowiska, gdzie można by wyleczyć wszelkiego rodzaju niedomagania: zastarzałe kalectwa, choroby określone przez najsławniejszych lekarzy jako nieuleczalne.
Zresztą wodę z Lourdes szczegółowo zbadano. […] Niezwykłe uzdrowienia w Lourdes mają inne podłoże. Głoszą one tajemnicę Bożej potęgi i dobroci. To Niepokalana Dziewica, jako Uzdrowienie Chorych, śpieszy z pomocą swym udręczonym dzieciom i dla wielu z nich wyprasza cenny dar zdrowia.
Krótkowidz duchowy zapyta: «Czemu nie wszyscy chorzy doznają uzdrowienia po użyciu wody z Lourdes?» – Pytanie dotyka tajemnych dróg Opatrzności Bożej, sekretów Serca Niepokalanej Matki.
Światło w tej sprawie spływa z kart Ewangelii świętej. Pan Jezus, lecząc choroby ciała, chciał przez to pobudzić ludzi, nie tylko Mu współczesnych, ale wszystkich pokoleń, do troski o zdrowie i nadprzyrodzone życie duszy. Bo to najważniejsza dla każdego sprawa.
Cudami w Lourdes kieruje to samo Prawo Boże. Niepokalana Dziewica stanęła pośród mieszkańców ziemi, dała im odczuć potęgę swego wstawiennictwa po to, aby owieczki Chrystusowe, a jej dzieci umiłowane «żywot wieczny miały i obficiej miały». Z macierzyńskiej troski Maryi o najwyższe szczęście ludzi zrodziło się Jej wstrząsające wołanie w grocie objawień: «Pokuty, pokuty, pokuty!». W tym wołaniu mieści się najgłębsza tajemnica Lourdes, pełna znaczenia w czasach, jakie obecnie przeżywamy.
Różaniec święty i pokuta!…”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
„Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 39-41
11 II 2020 r.

Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, * dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; postulator.radom@wp.pl).

Dzisiaj Światowy Dzień Chorego.

Zapraszamy do modlitwy przez wstawiennictwo
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Pomódl się w intencji Chorych – WEJDŹ TUTAJ.

Jeśli sam jesteś chory i cierpiący,
pomódl się w swojej intencji – WEJDŹ TUTAJ.


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski: Bp Piotr Gołębiowski – Prymas „dzierży w swych rękach ster życia kościelnego w narodzie” (WEJDŹ).
2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Tego Chrystus Pan wyraźnie żąda od swych wyznawców (WEJDŹ).
3) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ).
4) Pierwsza publikacja o Biskupie Piotrze Gołębiowskim (WEJDŹ).
5) Modląc się u grobu wzoru kapłana (WEJDŹ).
6) Myśli na dziś (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz