Księga wdzięcznością pisana

(Fot. Ks. Stanisław Piekielnik)

  Wiele razy w tajemnicy Świętych Obcowania

dawałeś znać…


Kontynuujemy publikację wybranych wpisów osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra.
[24 VII 1988 r.] Będąc przy grobie bp. P. Gołębiowskiego modlę się w intencji 3 bardzo ważnych dla mnie spraw. Boże, wysłuchaj mnie. Jolanta

[24 VII 1988 r.] Będąc przy grobie bp. P. Gołębiowskiego chciałbym, aby spełniło się takie marzenie, żeby nam wiodło się jak najlepiej. Artur G.

[24 VII 1988 r.] Przebywając przy grobie bp. P. Gołębiowskiego modliłem się w intencji moich marzeń. Wysłuchaj mnie, Panie. Zbigniew M.

27 VII 1988 r. Zwiedziliśmy podziemną kaplicę i prosimy i beatyfikację [6 podpisów – pielgrzymi z Rzeszowa]
         
Polecam Ci, księże Piotrze Twego brata Wincentego, jego synów i wnuczęta, z prośbą o modlitwę. Krystyna Gołębiowska. 5 VIII 1988 r.

Modliliśmy się na grobie niezapomnianej pamięci naszego Pasterza. 27 VIII 1988 r. [4 podpisy]

Modliłem się przy grobie ks. biskupa. Adam Ż. 28 VIII 1988 r.

Sprawy osobiste i sąsiadów z diec[ezji] przemyskiej polecamy P[anu] Bogu przez przyczynę śp. Bp. P. Gołębiowskiego. […] 23 X [19]88 r. Ks. Majcher z Przemyśla.

W dniu przebłagania Boga za grzechy podczas Renowacji Misji św[iętych] w Zawichoście, przywołujemy Twego wstawiennictwa Bp. Piotrze za tymi, którzy jeszcze nie przygotowali się do wdzięcznego „Te Deum laudamus” z racji Jubileuszu Fary.
Tak jak za życia byłeś Wielkim Kolatorem zawichojskich kościołów oraz wiele razy w tajemnicy Świętych Obcowania dawałeś znać, że droga Ci jest ta cząstka Kościoła, tak czuwaj przez Bożym tronem w sprawie pełnej odnowy duchowej i materialnej powierzonej mi parafii.
Ks. Jerzy Siara
Ks. Henryk Kołodziejczyk – misjonarz zawichojski
18 XI 1988 r.

Z Twojej woli, Księże Biskupie Piotrze, od prawie 25 lat głoszę Chrystusa Ukrzyżowanego na różnych obchodach, proszę wyproś łaskę, aby siane Słowo Boże wydawało stokrotne owoce. 18 XI 1988 r.
Ks. Henryk Kołodziejczyk ze Skrzynna
Pielgrzymując duchowo do grobu Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, pomódlmy się o jego rychłą beatyfikację:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!


Wpisy opublikowane wcześniej: część 1 i część 2.Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

1) Piękno życia w obrazach: W Jedlińsku wszystko się zaczęło… (WEJDŹ).
2) Myśli na dziś (WEJDŹ).
3) Publikacje o Słudze Bożym: Pierwsza publikacja z modlitwą o beatyfikację (WEJDŹ).
4) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski. Bp Piotr Gołębiowski: Prymas, który cześć Matki Bożej tak żarliwie szerzy w narodzie naszym (WEJDŹ).
5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Przemienienie Pańskie ma głębokie znaczenie w zastosowaniu do nas (WEJDŹ).
6) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz