Naśladując Świętych – 19 III


 

Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny


„Ewangelia święta nazywa Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i przybranego Ojca Jezusa Chrystusa, mężem sprawiedliwym. Jak głęboka jest treść tego przymiotu! Oznacza on nie tylko człowieka prawego, uczciwego w obcowaniu z bliźnimi, lecz również tego, kto stale trwa w przyjaźni z Panem Bogiem i prowadzi życie święte, oparte na pełnieniu woli Bożej. Taka postawa szczerej przyjaźni i czystej miłości cechowała stale św. Józefa wobec Pana Boga. Wyrazem tej postawy była modlitwa, której oddawał się św. Józef, aby wielbić Imię Boże, dziękować Najlepszemu Ojcu za użyczone dobrodziejstwa i łaski, prosić Go o potrzebne pomoce. Jak pobożne rodziny izraelskie, podobnie Święta Rodzina z Nazaretu zanosiła do Boga wspólną modlitwę. Przewodniczył w niej św. Józef, jako głowa Świętej Rodziny. Pismo święte ukazuje także św. Józefa na modlitwie w Świątyni Jerozolimskiej z racji Ofiarowania Chrystusa Pana, czy uroczystości Paschy. To dowodzi, że św. Józef cenił modlitwę publiczną i brał w niej udział, według obowiązujących przepisów Prawa.
Przykład św. Józefa niech będzie dla nas wezwaniem do modlitwy. Ojciec Święty Paweł VI, który w swoich przemówieniach często przypomina potrzebę i obowiązek modlitwy, wyraził się, że «Kościół jest społecznością ludzi, którzy się modlą. I jeśli chcemy wiedzieć, co głównie czyni Kościół, to będziemy świadomi, że Kościół modli się i jest szkołą modlitwy».
Wpatrzeni w postać św. Józefa, idźmy do tej szkoły po naukę! Pielęgnujmy osobistą modlitwę, aby codziennie ożywiała naszą wiarę. Zaprowadzajmy i podtrzymujmy wspólną modlitwę w naszych domach rodzinnych, które według życzenia Soboru Watykańskiego II powinny stać się żywymi świątyniami Bożymi, «małymi kościołami». […] Święty Józefie, uproś nam dar modlitwy!”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
Odezwa na miesiąc marzec 1975 r.
19 III 2020 r.Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Potrzeba naszej modlitwy… (WEJDŹ).
2) Publikacje o Słudze Bożym: Publikacja autorstwa „ministranta Sługi Bożego” (WEJDŹ).
3) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski. Kard. Stefan Wyszyński: „Oczekujemy Biskupa Gołębiowskiego” (WEJDŹ).
4) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Pan Bóg jest niewyczerpalnym źródłem wszelkiego dobra (WEJDŹ).
5) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej w czasie epidemii koronawirusa (WEJDŹ).
6) Księga wdzięcznością pisana (WEJDŹ).
7) Piękno życia w obrazach: W Jedlińsku wszystko się zaczęło… (WEJDŹ).
8) Myśli na dziś (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz