Odczucia serca przelane na papier - cz. 3Przy grobie Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, w podziemiach sandomierskiej katedry, jest wyłożona księga pamiątkowa, która jest zatytułowana „Księga wpisów przy grobie Śp. Ks. Biskupa dr. Piotra Gołębiowskiego Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej”. Została ona założona w czerwcu 1984 r. Wpisują się do niej modlący się przy grobie Sługi Bożego.
Poniżej publikujemy wybrane wpisy osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra. (cz. 1 – kliknij TUTAJ, cz. 2 – kliknij TUTAJ).


101)
[24 VII 1988 r.] Będąc przy grobie bp. P. Gołębiowskiego modlę się w intencji 3 bardzo ważnych dla mnie spraw. Boże, wysłuchaj mnie. Jolanta.

102)
[24 VII 1988 r.] Będąc przy grobie bp. P. Gołębiowskiego chciałbym, aby spełniło się takie marzenie, żeby nam wiodło się jak najlepiej. Artur G.

103)
[24 VII 1988 r.] Przebywając przy grobie bp. P. Gołębiowskiego modliłem się w intencji moich marzeń. Wysłuchaj mnie, Panie. Zbigniew M.

104)
27 VII 1988 r. Zwiedziliśmy podziemną kaplicę i prosimy i beatyfikację [6 podpisów – pielgrzymi z Rzeszowa].

105)
Polecam Ci, księże Piotrze Twego brata Wincentego, jego synów i wnuczęta, z prośbą o modlitwę. Krystyna Gołębiowska. 5 VIII 1988 r.

106)
Modliliśmy się na grobie niezapomnianej pamięci naszego Pasterza. 27 VIII 1988 r. [4 podpisy].

107)
Modliłem się przy grobie ks. biskupa. Adam Ż. 28 VIII 1988 r.

108)
Sprawy osobiste i sąsiadów z diec[ezji] przemyskiej polecamy P[anu] Bogu przez przyczynę śp. Bp. P. Gołębiowskiego. […] 23 X [19]88 r. Ks. Majcher z Przemyśla.

109)
W dniu przebłagania Boga za grzechy podczas Renowacji Misji św[iętych] w Zawichoście, przywołujemy Twego wstawiennictwa Bp. Piotrze za tymi, którzy jeszcze nie przygotowali się do wdzięcznego „Te Deum laudamus” z racji Jubileuszu Fary.
Tak jak za życia byłeś Wielkim Kolatorem zawichojskich kościołów oraz wiele razy w tajemnicy Świętych Obcowania dawałeś znać, że droga Ci jest ta cząstka Kościoła, tak czuwaj przez Bożym tronem w sprawie pełnej odnowy duchowej i materialnej powierzonej mi parafii.
Ks. Jerzy Siara
Ks. Henryk Kołodziejczyk – misjonarz zawichojski
18 XI 1988 r.

110)
Z Twojej woli, Księże Biskupie Piotrze, od prawie 25 lat głoszę Chrystusa Ukrzyżowanego na różnych obchodach, proszę wyproś łaskę, aby siane Słowo Boże wydawało stokrotne owoce. 18 XI 1988 r.
Ks. Henryk Kołodziejczyk ze Skrzynna

111)
Sandomierz, 24 I 1989 r. Modlił się rychłą beatyfikacje Bp. Piotra wysłannik rodziny Gołębiowskich z Warszawy: od Romana, Agnieszki, Janka Uli i Zosi Gołębiowskich. Krzysztof Gołębiowski.

112)
Sprawy osobiste i złączenie mnie z ukochanym Tadeuszem, które kocham nad życie. Ty, Panie Boże wiesz. Za pośrednictwem Bp. Piotra Gołębiowskiego proszę o tę łaskę. Polecam w modlitwie jego duszę, o beatyfikację. Sandomierz, 28 I 1989 r. N.N.

113)
Modlący się o beatyfikację Ks. Bp. Gołębiowskiego. 18 II 1989 r. [3 podpisy].

114)
Koncelebra, pod przewodnictwem J. E. ks. bpa Mariana Zimałka kapłanów z rocznika 1982.
Ks. Artur Hejda
Ks. Marek Migocki
Ks. Henryk Kołaziński
Ks. Krzysztof Katana
Ks. Ignacy Koziński
Ks. Władysław Mazur
Ks. Józef Hernoga
Ks. Krzysztof Rusiecki
Ks. Władysław Żabicki
Ks. Ryszard Witek
Ks. Szczepan Janas
Ks. Józef Bieńkowski
Ks. Marian Mazurkiewicz
Ks. Zenon Kicior
Ks. Władysław Dębowski
6 czerwca 1989 r., siódma rocznica święceń kapłańskich.

115)
W jedenastą rocznicę święceń kapłańskich – modliliśmy się o beatyfikację Ks. Bp. Piotr, który był szafarzem naszych święceń.
Kapłani z 3 VI 1978 r.
          Ks. Wacław Depo
          Ks. Jan Podsiadło
          Ks. Janusz Socha
          Ks. Marian Darowski
          Ks. Antoni Firmanty
          Ks. Julian Zając
          Ks. Adam Myszkowski
          Ks. Marek Lurzyński
          Ks. Kazimierz Chojnacki
          Ks. Edward Poniewierski
          Ks. Wiesław Kudła
Sandomierz, 8 VI 1989 r.

116)
9 VI 1989 r. Modliłem się przy grobach B[isku]pów Sandomierskich, a szczególnie za wyniesienie na ołtarze śp. Bp. Piotra Gołębiowskiego. [2 podpisy] z Brzózy.

117)
Boże, spraw rychłą beatyfikację śp. Bp. P[iotra] Gołębiowskiego.

118)
Na pamiątkę odwiedzin Bazyliki Katedralnej i grobu Bp. Gołębiowskiego [4 podpisy]. 28 VII 1989 r.

119)
7 VIII 1989 r. Eucharystia przy grobie śp. ks. bp. Gołębiowskiego [podpisy: ksiądz, 2 alumni].

120)
Dn[ia] 14 VIII 1989 r. nasza rodzina odwiedziła grób biskupa Gołębiowskiego. [N.] Śpiewakowie – Katowice.

121)
Z pamięcią w modlitwie o rychłą beatyfikację naszego Arcypasterza oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
          Krystyna Wójcik
          Grzegorz Wójcik
          Marek Cieślak
          Wacław Cieślak
          [podpis nieczytelny]

122)
Za pośrednictwem Ks. Biskupa Piotra proszę o łaski potrzebne dla pracowników Duszpasterstwa Rodzin w Ojczyźnie i w diecezji imieniem Krajowego Duszpasterstwa Rodzin, aby powstało Krajowe Centrum Duszpasterstwa Rodzin. O pomoc w pewnej sprawie.
          Ks. Cz[esław] Murawski
Sandomierz, 28 XI 1989 r.

123)
Przez wstawiennictwo Ks. Biskupa Piotra proszę o łaski potrzebne dla nowo powstającej parafii w Staszowie, powierzając w szczególności życie religijne rodzin tej parafii. O pomoc w ważnej sprawie. Ks. E[dward] Zieliński

124)
Wstawiennictwu Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego u Boga pełnego Miłosierdzia polecam dalszą budowę kościoła Mił[osierdzia] Bożego w Ostrowcu Św[iętokrzyskim], aby została doprowadzona szczęśliwie do końca.
          Ks. [Czesław] Przewłocki
Sandomierz, 7 IV 1990 r.

125)
Dn[ia] 11 VI 1990 r. modliła się grupa księży obecnych na drugiej serii rekolekcji kapłańskich w Sandomierzu o rychłą beatyfikację J.E. Ks. Biskupa Piotra w 10-tą rocznicę śmierci. Kapłanów było 81 z Ks. Bpem Pawłem Sochą z Gorzowa Wlkp. [podpis nieczytelny].

126)
Siostry Służki NMP Niep[okalanej] przeżywające rekolekcje święte, nawiedziły groby Księży Biskupów, modląc się o wieczną radość dla Nich. Wdzięczne za wszelkie dobro śp. Ks. Bpa Piotra Gołębiowskiego, proszą Boga o Jego beatyfikację.
          Ks. St[efan] Siczek
          60 Sióstr Służek NMP
Kwiecień 1990 r.

127)
Pielgrzymka Dzieci i Rodziców z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Starachowicach, os. Michałów, prosi Sługę Bożego Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego o wstawiennictwo u Boga i pomoc w budowie świątyni parafialnej, oraz o opiekę Bożą, obronę i świętość naszych Rodzin.
          Ks. Krzysztof Edward Będkowski
          [59 podpisów]
Razem 62 osoby modliły się o beatyfikację Sługi Bożego Ks. Bp. Piotra odmawiając różaniec.
1 maja 1990 r.

128)
Przez przyczynę Sługi Bożego Biskupa Piotra [proszę] o dobre i religijne wychowanie moich dzieci.

129)
Siostry Służki: Nowicjat i Seniorat z Mariówki modlą się przy grobie śp. Ks. Bpa P[iotra] Gołębiowskiego o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Kończący się tydzień powołaniowy skłania do wdzięczności wobec tych, którzy kształtowali powołania kapłańskie i zakonne. Ks. Bp Piotr ma wielką kartę na tym polu. Niech Pan obdarzy Go chwałą błogosławionych, aby mógł bardziej oddziaływać na dzisiejszych kapłanów i siostry zakonne.
Ks. St[efan] Siczek – kapelan
i 35 Sióstr.

130)
W 10. rocznicę święceń kapłańskich – wdzięczni Ks. Bp. P[iotrowi] Gołębiowskiemu – za udzielenie święceń kapłańskich i z serdeczną prośbą o duchową opiekę nad nami.
          Ks. Grzegorz Kucharski
          Ks. Adam Łukiewicz
          Ks. Kazimierz Marchewka
          Ks. Stanisław Ścipniak
          Ks. Henryk Wojcik
          Ks. Ireneusz Wiktorowicz
          Ks. Jan Serszyński
          Ks. Janusz Kurek
          Ks. Andrzej Rdzanek
          Ks. Franciszek Gajewski
          Ks. Czesław Wawrzyńczak
          Ks. Czesław Niewczas
          Ks. Michał Spociński
Sandomierz, dn[ia] 31 maja 1990 r.

131)
Bóg zapłać za Słowo Boże, wizytacje i Sakr[ament] Bierzmowania udzielane w par[afii] Mnin. Ks. Jan Grochowski – proboszcz parafii Mnin. 11 VII 1990 r.

132)
„Jeśli ziarno wpadłszy w ziemię nie obumrze, nie przyniesie owocu”.
Zgromadzeni przy grobie Sługi Bożego Biskupa Piotra i przy grobach innych zmarłych biskupów i kapłanów, prosimy Ich o wstawiennictwo u Boga.
Uczestnicy O[Azy] Ż[ywego] K[ościoła] 0º turnusu II w Koprzywnicy.
Ks. Adam Żmuda
Dk. Wiesław Grzegorczyk
[25 podpisów]
20 VII 1990 r.

133)
Bulakowie z Gdańska i Grzybowie z Radomia przez wstawiennictwo Bp. Piotra proszą Boga o zdrowie dzieci i błogosławieństwo w nauce, prosząc, by były dobrymi Polakami i katolikami.
25 VIII 1990 r.
[podpisy nieczytelne]

134)
Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Sadku nawiedziła grób Ks. Biskupa Piotra, modląc się o Jego rychłą beatyfikację.
Sandomierz, 30 VIII 1990 r.

135)
Dnia 4 września 1990 r. przeżywając tygodniowe rekolekcje przed przyjęciem święceń diakonatu stajemy przy grobie świątobliwego biskupa Piotra z prośbą do Boga o dar jego beatyfikacji i z modlitwą o gorliwość i wierność w odpowiedzi Bogu na powołanie kapłańskie, którym nas wezwał do służby w Kościele sandomiersko-radomskim.
Ks. Edward Poniewierski
[podpisy 23 alumnów]

136)
Pielgrzymka z Opactwa i Bąkowca prosi o wstawiennictwo Ks. bpa Gołębiowskiego o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
Ks. Marian Grobelski
[15 podpisów]

137)
„Ty jesteś skała i na tej skale zbuduję Mój Kościół”.
Biskupie Piotrze, módl się za nami.
Kozienice, par[afia] Świętej Rodziny
Starachowice, PCK ZSM
[podpisy nieczytelne]
6 X 1990 r.

138)
Wrocławski Kazimierz, były ministrant Ekscelencji w latach 1941-[19]44 w Parafii Baćkowice.

139)
Przy grobie Ks. Bpa Piotra modlili się przedstawiciele parafii Baćkowice. Ks. Jan Szczodry. 3 XI 1990 r.

140)
Przy grobie bpa Gołębiowskiego modlili się przedstawiciele parafii Skotniki. [3 podpisy]. 3 XI 1990 r.

141)
Przy grobie Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego modlili się: ks. Tadeusz Menio i [podpis nieczytelny]

142)
Pogrążony w modlitwie przy grobach śp. Biskupów Sandomierskich – Bpa Piotra Gołębiowskiego i Bpa Stanisława Sygneta, proszę P[ana] Boga za przyczyną Matki Najświętszej o rychłą beatyfikację Bpa Piotra i proszę za Jego wstawiennictwem o potrzebne łaski. Ks. Gracjan Broda
Sandomierz, sobota – 3 XI 1990 r.

143)
Panie Jezu, proszę Cię o zdrowie za przyczyną Ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego, jeśli taka jest Twoja Wola. [W.B.]

144)
Za przyczyną Ks. Biskupa Piotra, proszę o pogłębienie i rozwinięcie daru wiary mojego Męża, jak również o ciągłą, nieustającą miłość i zgodę w naszym małżeństwie. [A.Ż.]
Sandomierz, 2 XII 1990 r.

145)
Proszę Cię, Piotrze, w pewnej sprawie za twoim pośrednictwem. [R.J], 2 XII 1990 r.

146)
Boże, proszę Cię o zdrowie, pomyślną operację mojej siostry, przez przyczynę Księdza Biskupa Piotra.
Polecam Ci, Panie, przez wstawiennictwo Biskupa Piotra tych wszystkich, którzy nawiedzają poradnię rodzinną, przychodząc ze swoimi problemami i trudnościami. Ks. Cz[esław] Murawski
Sandomierz, 5 I 1991 r.

147)
Biskupie Piotrze, oddany całym sercem dla Domu Rekolekcyjnego, jak tego świadectwem są wspomnienia uczestników rekolekcji, głosząc do nich Słowo Boże – wstawiaj się u Boga za nami, bądź nadal duchowym przewodnikiem i powiernikiem wszystkich naszych próśb i trosk, z którymi przybywamy do tego domu. Upraszaj potrzebne łaski wszystkim pracującym w tym domu.
Ks. Wiesław Szymkiewicz – Dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Sandomierzu
Sandomierz, 20 I 1991 r.

148)
Nawiedzając groby biskupów sandomierskich, dotykając przez to historii dziejów naszej diecezji, u progu włączenia do duchowieństwa Kościoła Sandomiersko-Radomskiego, przeżywając rekolekcje przed przyjęciem święceń diakonatu prosimy Dobrego Boga przez wstawiennictwo świętych pasterzy, a szczególnie świątobliwego Biskupa Piotra, o łaskę wiernego kapłaństwa oddanego służbie Bogu i ludziom.
Sandomierz, dn[ia] 4 IV 1991 r.
Ks. Edward Poniewierski
[26 podpisów]

149)
Przy grobie Ks. Bpa Gołębiowskiego modlili się i prosili o łaski uczniowie Szk[oły] Podst[awowej] w Ludwikowie, wraz z opiekunem, w dniu 23 V [19]91 r.
[17 podpisów]

150)
Pielgrzymka z Parafii św. Jana Chrzciciela w Olsztynie k. Cz[ęstocho]wy prosi o błogosławieństwo i opiekę Ks. Bpa Gołębiowskiego.

Ciąg dalszy (Część 4) - zobacz TUTAJ.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz