Piękno życia w obrazach – W Jedlińsku wszystko się zaczęło…

Kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku

 

W Jedlińsku wszystko się zaczęło…


Wyjeżdżając z Radomia w kierunku Warszawy, mniej więcej po 10 kilometrach, po prawej stronie dostrzec można majestatyczne wieże kościoła pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku. Po lewej stronie od kościoła znajduje się ulica nosząca dziś imię biskupa Piotra Gołębiowskiego. W tamtej okolicy stoi do dziś dom, w którym przyszedł on na świat 10 czerwca 1902 r.
Dom rodzinny Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego - widok dzisiejszy (fot. Ks. Sebastian Osiński)
Piotr Gołębiowski był drugim z kolei dzieckiem Jana i Heleny z domu Piątek. Ich rodzina była liczna, mieli bowiem dziewięcioro dzieci. Jan Gołębiowski był szewcem i właścicielem gospodarstwa rolnego. Późniejszy biskup został ochrzczony 22 czerwca 1902 r. w jedlińskim kościele przez miejscowego proboszcza ks. Franciszka Solarskiego. Na chrzcie świętym otrzymał imiona Piotr Paweł.
Chrzcielnica w kościele w Jedlińsku, przy której Sługa Boży bp. Piotr Gołębiowski otrzymał Sakrament Chrztu świętego
Oprócz rodziców ogromny wpływ na wychowanie dzieci miała siostra Heleny Gołębiowskiej – Julia. Była to osoba samotna, a przy tym bardzo religijna. Zresztą religijną atmosferą przesiąknięte było życie rodziny Gołębiowskich. Codziennie wspólnie modlono się, wspólnie też praktykowano posty, a rodzice dbali, by dzieci robiły postępy w zdobywaniu wiedzy religijnej. Ojciec lubił towarzystwo księży, stąd też nie brakowało rodzinnych kontaktów z miejscowymi duchownymi. Julia Gołębiowska często śpiewała wraz z dziećmi Godzinki do Matki Bożej. To z nią Piotr – już jako mały chłopiec – pielgrzymował do pobliskiego Sanktuarium Matki Bożej w Błotnicy. Obecność Maryi promieniowała na całą okolicę. Nie dziwi więc, że rodzina Gołębiowskich, jak wiele innych, z upodobaniem pielgrzymowała do tronu Matki Pocieszenia. Ta bliskość Matki Bożej i moc Jej wstawiennictwa u Boga odciśnie widoczny znak na życiu przyszłego biskupa. 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy (fot. www.diecezja.radom.pl)
Piotr Gołębiowski był drobnym, bardzo żywym i wesołym dzieckiem. W 1910 r. rozpoczął naukę w szkole powszechnej w rodzinnym Jedlińsku, a po jej ukończeniu w 1913 r., przeniósł się do Radomia i kontynuował naukę w progimnazjum im. Jana Wojciechowicza. Szkoła ta później została przekształcona w gimnazjum im. Jana Kochanowskiego. W tym czasie mieszkał na stancji u Marii Staniszewskiej, nazywanej przez uczniów „Babunią”. Nauka w szkole nie stwarzała mu problemów. Nauczyciele zauważali jego wrodzoną pracowitość, zdolności i znakomitą pamięć. Jego szkolni koledzy wspominali zaś, że z chęcią i bezinteresownie przychodził z pomocą innym w przygotowywaniu lekcji.
Piotr lubił także pomagać matce w pracach kuchennych, trudniej za to przychodziły mu prace związane z pomocą ojcu w gospodarstwie. Kiedyś matka poleciła mu powozić końmi, bo ojciec był zajęty. Podczas jazdy wóz wywrócił się, gdyż zawadził kołem o kamień. Zawstydzony Piotr rozpłakał się, a na zabarwione złośliwością uwagi, że chłopiec w tym wieku powinien już radzić sobie z powożeniem końmi, miał odpowiedzieć: „Ja nie będę końmi jeździł, mnie będą wozić!”. Tę odpowiedź zapamiętała jego siostra i po latach ją przypominała…
Trzeba nadmienić, że już w tamtym okresie Piotr zaczął słyszeć Boży głos wzywający go do służby samemu Panu w Jego Kościele.

Zachęcamy, pomódl się o beatyfikację Sługi Bożego biskupa Piotra:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Myśli na dziś (WEJDŹ).
2) Publikacje o Słudze Bożym: Pierwsza publikacja z modlitwą o beatyfikację (WEJDŹ).
3) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski. Bp Piotr Gołębiowski: Prymas, który cześć Matki Bożej tak żarliwie szerzy w narodzie naszym (WEJDŹ).
4) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Przemienienie Pańskie ma głębokie znaczenie w zastosowaniu do nas (WEJDŹ).
5) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ).
6) Księga wdzięcznością pisana (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz