Piękno życia w obrazach – Matka Boża wyprosiła cud!

Ołtarz główny wraz z Obrazem Matki Bożej Pocieszenia w Sanktuarium w Błotnicy (www.blotnica.paulini.pl)

 Matka Boża wyprosiła cud!


W okresie nauki w szkole powszechnej Piotr Gołębiowski był ministrantem, a potem także prezesem ministrantów w swej rodzinnej parafii w Jedlińsku. Realizował się z zapałem w posłudze przy ołtarzu. Już w dzieciństwie pojawiały się w nim myśli, pragnienia i pierwsze rozmowy na temat poświęcenia się na wyłączną służbę Bogu w kapłaństwie. Jako dziecko lubił naśladować czynności liturgiczne widziane w kościele. Zazwyczaj miało to miejsce w czwartki, gdyż wtedy – jak wspominała jego siostra – rodzice wyjeżdżali na targ do Radomia. Piotr zbierał wówczas wokół siebie kolegów i koleżanki, i „odprawiali nabożeństwa i procesje”, podczas których Piotr wygłaszał „kazania”. W ludzkiej pamięci zachowało się wspomnienie, że w progimnazjum charakteryzowano go jako „urodzonego księdza”. Tak otoczenie odczytywało jego pobożność i sposób bycia. 

Sanktuarium Matki Bożej w Błotnicy (www.diecezja.radom.pl)

Można przypuszczać, że Piotr odczuwał i słyszał wtedy Boży głos powołania wzywający go do swej szczególnej służby. Z pewnością nasłuchiwanie i odpowiadanie na to subtelne wołanie Boga było owocem przesiąkniętej miłością i religijnością atmosfery rodzinnego domu, zamiłowania do służby przy ołtarzu, zaangażowania rodziny w życie parafialne, jak też bliskości Sanktuarium Matki Bożej Błotnickiej. Jednak jeszcze zanim wstąpił do sandomierskiego seminarium duchownego, doświadczył szczególnej pomocy i łaski Bożej wyproszonej przez Maryję. 
 
Cudowny Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy (www.blotnica.paulini.pl)

Jesienią 1918 r. szalejąca epidemia tyfusu ogarnęła także i Jedlińsk. Co prawda rodzice Piotra oparli się chorobie, ale uległo jej pięcioro ich dzieci. Choroba najdotkliwiej obeszła się z Piotrem. Sytuacja była bardzo poważna. Gorączka dochodziła do 40 stopni. Miejscowy proboszcz ks. Hieronim Cieślakowski przyszedł do domu Gołębiowskich i udzielił Piotrowi sakramentu namaszczenia chorych. Chłopiec na wpół świadomy wzywał w gorączce pomocy Matki Bożej z Błotnicy. Jego ojciec udał się do tamtejszego sanktuarium i prosił o sprawowanie przed cudownym obrazem Mszy świętej. Po niej w przebiegu choroby Piotra nastąpiła nagła zmiana i zaczął powracać do zdrowia. Podobnie wyzdrowiało czworo jego rodzeństwa. Ojciec ponownie udał się do Błotnicy i prosił tym razem o Mszę Świętą dziękczynną za opiekę nad dziećmi i przywrócenie im zdrowia. Rodzina odczytała to wydarzenie jako niezwykłą łaskę otrzymaną za wstawiennictwem Matki Bożej Błotnickiej. Dla Piotra było ono szczególnym znakiem potrzeby tym silniejszego związania swego życia z Matką Bożą. 

Kard. Karol Wojtyła i bp Piotr Gołębiowski w dniu koronacji Obrazu Matki Bożej w Błotnicy - 21 VIII 1977 r. (Archiwum Diecezjalne w Radomiu)

Po latach, już jako biskup, podjął starania o koronację Błotnickiego Wizerunku, która dokonała się w 1977 r., a rok później – wspominając wydarzenie z 1918 r. – ofiarował Matce Bożej swój biskupi pierścień jako szczególne wotum wdzięczności.

Zachęcamy, pomódl się o beatyfikację Sługi Bożego biskupa Piotra:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).

Zobacz poprzednią część: W Jedlińsku wszystko się zaczęło…

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Naśladując Świętych: Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny (WEJDŹ).
2) Potrzeba naszej modlitwy… (WEJDŹ).
2) Publikacje o Słudze Bożym: Publikacja autorstwa „ministranta Sługi Bożego” (WEJDŹ).
3) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski. Kard. Stefan Wyszyński: „Oczekujemy Biskupa Gołębiowskiego” (WEJDŹ).
4) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Pan Bóg jest niewyczerpalnym źródłem wszelkiego dobra (WEJDŹ).
5) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej w czasie epidemii koronawirusa (WEJDŹ).
6) Księga wdzięcznością pisana (WEJDŹ).

1 komentarz: