Potrzeba naszej modlitwy…


Jezus Chrystus nie tylko w nauczaniu głosił, że Pan Bóg jest nieskończenie dobry i miłosierny, lecz w swojej Osobie i w działaniu ukazał najwyraźniejszy obraz Miłosierdzia Bożego.
Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski

Otrzymaliśmy wczoraj prośbę o modlitwę. Za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego módlmy się w nadesłanych nam intencjach:
Panie Jezu, proszę Cię o łaskę nawrócenia mojego męża, całkowitą abstynencję. Proszę również o czystość dla mojego syna.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).
18 III 2020 r.


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Publikacje o Słudze Bożym: Publikacja autorstwa „ministranta Sługi Bożego” (WEJDŹ).
2) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski. Kard. Stefan Wyszyński: „Oczekujemy Biskupa Gołębiowskiego” (WEJDŹ).
3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Pan Bóg jest niewyczerpalnym źródłem wszelkiego dobra (WEJDŹ).
4) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej w czasie epidemii koronawirusa (WEJDŹ).
5) Księga wdzięcznością pisana (WEJDŹ).
6) Piękno życia w obrazach: W Jedlińsku wszystko się zaczęło… (WEJDŹ).
7) Myśli na dziś (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz