Publikacje o Słudze Bożym


 

„Osobę bpa Piotra zobaczyłem w niezwykłym blasku”


Odpowiadając na nadsyłane pytania i prośby, zamieszczamy informacje o publikacjach dotyczących Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. W późniejszym czasie zamieścimy również jego bibliografię podmiotową i przedmiotową, o co prosiły osoby przygotowujące prace naukowe dotyczące Sługi Bożego.

Bliski współpracownik Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego – bp Marian Zimałek jest autorem książki „Wierny sługa nadziei. Słowo o bpie Piotrze Gołębiowskim”. Została ona wydana przez Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu w 2003 r.
Książkę otwiera krótki życiorys bp. Piotra Gołębiowskiego, a następnie autor zamieścił w niej 16 swoich wypowiedzi na temat Sługi Bożego z lat 1986-2003. Są to kazania wygłoszone w katedrach w Sandomierzu i w Radomiu, w kościołach w Baćkowicach, w Jedlińsku, w Krzakach, w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, audycja emitowana przez Radio Watykańskie, jak też dwa teksty wspomnieniowe. Podkreślić warto, że wśród homilii znajdują się te, które autor wygłosił w dniu rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku i w czasie zakończenia procesu w radomskiej katedrze. Poza tym autor zamieścił również – obok homilii – wprowadzenia do Mszy świętych celebrowanych w sandomierskiej katedrze w Dzień Zaduszny 1996 i 1997 r., w kolejne rocznice śmierci Sługi Bożego.
Homilie i inne opublikowane tu teksty, cechuje właściwa dla bp. Mariana Zimałka zwięzłość myśli i jasne ich przedstawienie. Autor korzysta często ze wspomnień osób duchownych i świeckich, przywołujących postać bp. Piotra Gołębiowskiego. Zebrane teksty autora stanowią istną „kopalnię wiedzy” o Słudze Bożym.
Część z tekstów zamieszczonych w tej publikacji stanowi przedruki z „Kroniki Diecezji Sandomiersko-Radomskiej” i „Kroniki Diecezji Radomskiej”. Przynajmniej niektóre z tekstów zawartych w omawianym zbiorze zostały opublikowane po raz pierwszy. Dwukrotnie autor po swych tekstach umieszcza modlitwy (w dwóch wersjach) o beatyfikację Sługi Bożego.
W książce znajdują się trzy kolorowe fotografie, przedstawiające wizerunki Matki Bożej, których koronację przygotowywał bp Piotra Gołębiowski: w Studziannie, w Wysokim Kole i w Błotnicy. Ostatniej z koronacji dotyczą również cztery czarno-białe zdjęcia, w tym dwa z nich przedstawiają tytułowego bohatera książki z kard. Karolem Wojtyłą. Na jednym ze zdjęć, za bp. Piotrem Gołębiowskim i jego biskupem pomocniczym Stanisławem Sygnetem, widoczny jest również autor książki – wówczas rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Książka liczy 72 strony.
Na zakończenie życiorysu Sługi Bożego bp Marian Zimałek pisał: „Pamięć o biskupie Piotrze Gołębiowskim przeradza się w moralną pewność o jego wiecznej chwale, a czas pozwala coraz wyraźniej dostrzec heroizm jego życia i cnót, oddania bez reszty Bogu i ludziom. Ta pewność moralna rodzi potrzebę ufnej modlitwy o łaskę wyniesienia go na ołtarze (s. 6). Z kolei kończąc ostatni tekst w omawianym zbiorze, stanowiący wspomnienie z okazji setnej roczni urodzin bp. Piotra Gołębiowskiego autor pisał: „Osobę bpa Piotra zobaczyłem w niezwykłym blasku, gdy wypełniając zadanie, które mi zlecił ks. bp Edward Materski, zacząłem gromadzić materiały potrzebne do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego” (s. 71).


Spis treści:
  1. Życiorys.
  2. Dobre zawody.
  3. Maryja.
  4. Całym sercem.
  5. Sercem dobrym.
  6. Pasterz.
  7. Człowiek Eucharystii.
  8. Apostoł
  9. Sługa.
10. Działanie Ducha Świętego.
11. Tęsknota za świętością.
12. Nauczyciel.
13. Jedność prezbiterium.
14. Dwaj biskupi.
15. Apostoł różańca.
16. W służbie rodzinom.
17. Wspomnienie.

(www.radiomaryja.pl)
Autor – bp Marian Zimałek pochodził z Makowa, w parafii Skaryszew. Urodził się w 1931 r. Po święceniach kapłańskich w 1955 r. został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył tytułem doktora prawa kanonicznego. Pracował w Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu i jako wykładowca w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym. W 1976 r. Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski mianował go rektorem seminarium. W 1987 r. Jan Paweł II ustanowił go biskupem pomocniczym diecezji sandomiersko-radomskiej, sakrę biskupią przyjął 8 maja 1987 r. przed ówczesną konkatedrą radomską. Swym biskupim zawołaniem uczynił słowa: „Spem alere” („Ożywiać nadzieję”). Po podziale diecezji w 1992 r. został biskupem pomocniczym diecezji sandomierskiej, kierując nią początkowo jako administrator apostolski. W 2007 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł w 2008 r., pochowany został w podziemiach katedry sandomierskiej.
Bp Piotr Gołębiowski i ks. Marian Zimałek (Archiwum Diecezji Radomskiej)
 Jako postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, począwszy od 1986 r. przygotował bogaty materiał do dalszych prac. Zebrał więc potrzebną dokumentację, jak też relacje i wspomnienia świadków życia Sługi Bożego (zwłaszcza osób w podeszłym wieku), zgromadził pisma bp. Piotra Gołębiowskiego, jak też te dotyczące jego osoby. Sługę Bożego darzył wielkim szacunkiem i czcią. Modlił się do niego w wielu sprawach osobistych, całej diecezji, w intencjach różnych osób, jak też polecał mu swoją śmierć. W tej ostatniej intencji prosił swoich uczniów i przyjaciół o modlitwę nowenną przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Przygotował do druku i opublikował listy i odezwy pasterskie Sługi Bożego (Maria spes nostra. Listy i odezwy pasterskie (1961-1980), red. M. Zimałek, Sandomierz 1989).
Bp Marian Zimałek przy grobie Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego
W homilii w czasie święceń biskupich bp. Mariana Zimałka kard. Józef Glemp mówił do niego między innymi:
„Wchodzisz biskupie Marianie, w swoje posłannictwo w diecezji, którą znasz najlepiej. Będzie ci na tej drodze przewodziła postać niezwykłego biskupa, którego większość tutaj zgromadzonych dobrze zna; myślę o śp. biskupie Piotrze Gołębiowskim, biskupie świętym, biskupie pokornym, który potrafił się modlić i potrafił cierpieć. Wiem, że go znałeś, wiem, że go kochasz. Niech on towarzyszy Ci w pracy, która dzisiaj przed tobą, jako następcą Apostołów się otwiera. Śp. biskup Piotr był wielkim czcicielem Eucharystii. Potrafił na kolanach trwać w adoracji. Potrafił z wielką odwagą bronić wszędzie Chrystusa i Jego chwałę głosić wszędzie”.

M. Zimałek, Wierny sługa nadziei. Słowo o bpie Piotrze Gołębiowskim, Sandomierz 2003, ss. 72.Bądź na bieżąco! Polub – prosimy – stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski. Kard. Stefan Wyszyński: „Papież oczekuje Księdza Biskupa” (WEJDŹ).
2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Wszystkich do siebie Chrystus Pan przyzywa (WEJDŹ).
3) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej w czasie epidemii koronawirusa (WEJDŹ).
4) Piękno życia w obrazach: Matka Boża wyprosiła cud! (WEJDŹ).
5) Naśladując Świętych: Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny (WEJDŹ).
6) Potrzeba naszej modlitwy… (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz