Sobotni promień słońca


„«Bolejąca Matka stała u stóp krzyża, we łzach cała». Na co patrzyły Jej oczy? – Na dokładne wypełnienie się przepowiedni Izajasza, proroka: «A myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego» (Iz 53, 4).
«Widzi jak samotnie kona Owoc Jej czystego łona, dając życie za ten świat».
Co słyszały Jej uszy? – Ciche westchnienia, bolesne jęki, ostatnie słowa umierającego Boga-Człowieka. A spośród niewierzącego tłumu: głosy przekleństwa, szyderstwa, nienawiści. «Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: ‘Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!» (Mk 15, 29-30). Co odczuwała w swym sercu? – Liturgia z wielką czcią zarzuca zasłonę na wewnętrzne przeżycia Matki Bolesnej pod krzyżem, bo nie może ich wypowiedzieć.
«Jakże smutna i strapiona była ta błogosławiona Matka Jednorodzonego».
Maryja współczuje z cierpiącym Jezusem, jako najlepsza matka, miłująca swe dziecię, które jest zarazem Synem Bożym. Boleje nad złością ludzi, którzy dopuścili się straszliwej zbrodni bogobójstwa. Cierpi na myśl o niewdzięczności tych, którzy w przyszłości zamkną swe dusze przed owocami Krwi Chrystusowej.”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
Matko Boża Bolesna, w tym sobotnim, wielkopostnym dniu stajemy przy Tobie pod krzyżem Zbawiciela. Patrzy On na nas z wysokości krzyża i wie wszystko, co kryje się w naszych sercach. I Ty to wiesz. Dzisiaj świat nabrzmiały jest bólem i cierpieniem z powodu szalejącej epidemii… Tyle razy w dziejach byłaś ratunkiem dla wołających do Ciebie i wzywających Twojej pomocy w dobie zaraz i moru. Matko Bolesna, nasza Matko, wysłuchaj nas! Pokornie błagamy o ustanie tej zarazy. Uproś nam tę łaskę u Miłosiernego Boga! Spójrz na wszystkich chorych, cierpiących i zarażonych, uproś im łaskę powrotu do zdrowia. Spójrz na umierających i zmarłych, ukaż im Chrystusa – błogosławiony Owoc Twojego życia. Spójrz na bojących się jutra, wlej w ich serca świadomość Twej obecności i matczynej opieki. Spójrz na wszystkich służących chorym – na cały personel medyczny, pracowników szpitali i przychodni, na wolontariuszy, przyjdź im na pomoc z potężnym Twym wsparciem, Uzdrowienie Chorych. Spójrz na duszpasterzy, dodaj im odwagi i pomysłowości, by w dobie zarazy nie ustawali w wysiłku głoszenia Ewangelii i troski o nasze życie duchowe i wieczne. Matko z Sercem przebitym, przyjdź nam z pomocą!
Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.

Matko, ponad wszystko świętsza,
Rany Pana aż do wnętrza
w serce me głęboko wpój.

Cierpiącego tak niezmiernie
Twego Syna ból i ciernie
niechaj duch podziela mój.

Spraw, niech leję łzy obficie
i przez całe moje życie
serce me z Cierpiącym wiąż.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
z Twoją łączyć się żałobą,
w płaczu się rozpływać wciąż.

Panno Święta, swe dziewicze
zapłakane wznieś oblicze
jeden niech nas łączy płacz.

Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko składamy nasze błagania, bóle i udręki, racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu. Pragniemy być pomocnikami Twoimi, Matko Kościoła, w szerzeniu Królestwa Chrystusowego w sercach, w rodzinach, w narodzie naszym i na całym świecie”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

21 marca 2020 r.

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Piękno życia w obrazach: Matka Boża wyprosiła cud! (WEJDŹ).
2) Naśladując Świętych: Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny (WEJDŹ).
3) Potrzeba naszej modlitwy… (WEJDŹ).
4) Publikacje o Słudze Bożym: Publikacja autorstwa „ministranta Sługi Bożego” (WEJDŹ).
5) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski. Kard. Stefan Wyszyński: „Oczekujemy Biskupa Gołębiowskiego” (WEJDŹ).
6) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Pan Bóg jest niewyczerpalnym źródłem wszelkiego dobra (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz