Sobotni promień słońca


Jak całe życie Chrystusa Pana było jednym krzyżem i męczeństwem, podobnie na całe życie Maryi padł cień krzyża i blask męczeństwa, bo Maryi od Jezusa odłączyć niepodobna. Do szczytu Jej cierpienia doszły tam, gdzie nastąpił szczyt ofiary Jezusa Chrystusa na Kalwarii: «Stała obok krzyża Jezusowego Matka Jego» (J 19,25). Tam razem z Jezusem składa wielką i świętą ofiarę z tego, co dla Niej najdroższe. Tam razem z Jezusem zdobywa dla nas prawo do wszystkich łask Bożych. Tam została ogłoszona przez Jezusa Matką wszystkich ludzi: «Oto Matka twoja» (J 19,27).”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
Matko Boża Bolesna, w tę kolejną sobotę tegorocznego trudnego Wielkiego Postu stajemy obok Ciebie pod krzyżem Chrystusa. Dziecięca ufność podpowiada nam, że przy Matce jest najbezpieczniej. Tyle ludzkich serc w tych dniach drży z lęku. Ty zaś wiernie trwasz pod krzyżem Zbawiciela. Przynosimy, Matko, pod krzyż Twojego Syna wszystkie nasze bolączki. Przynosimy trudne dziś świata zranionego pandemią. Błagamy pokornie, uproś łaskę ustania tej zarazy. Pod krzyż Zbawiciela przynosimy wszystkich chorych i cierpiących. Uzdrowienie Chorych, prosimy, uproś im łaskę zdrowia i pociechy. Pod krzyżem Pana modlimy się za wszystkich zmarłych w wyniku epidemii. Błagamy, Królowo nieba i ziemi, uproś im życie wieczne w Niebie. Na Golgocie stajemy wraz z pracownikami służb medycznych: z lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, z zespołami karetek pogotowia, pracownikami przychodni, laboratoriów, z diagnostykami, salowymi, sprzątaczkami, pracownikami administracji szpitali i przychodni. Matko zawsze gotowa pomagać, wspieraj ich wysiłki, pomóż w posłudze chorym, obdarz ich potrzebnymi łaskami. Obok Ciebie, Matko Boża, stoją też na Golgocie pracownicy służb zapewniający porządek i bezpieczeństwo, ekspedientki, piekarze, dostawcy, służby oczyszczania miasta, pracownicy wodociągów, kierowcy komunikacji zbiorowej, urzędnicy oraz pracujący w wielu innych zawodach. Matko Boża, w godzinie Golgoty powiedz o nich wszystkich Chrystusowi. Matko kapłanów, oni mają szczególne prawo do Twego Serca i także stoją obok Ciebie pod krzyżem. Uproś im odwagę i pomysłowość, by w tych trudnych warunkach głosili z zapałem Ewangelię – Dobrą Nowinę i mimo odległości byli przy każdym potrzebującym pomocy. Maryjo, wszyscy słyszymy słowa Zbawiciela „Oto Matka twoja”! Jesteś naszą Matką, a my Twoimi dziećmi. Przyjdź nam z pomocą. Jesteśmy bezradni… Twój wierny czciciel, Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski wskazuje nam dziś drogę swoim zawołaniem biskupim: „Maryja naszą Nadzieją”! Pomóż, Matko Bolesna!
Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.

Cierpiącego tak niezmiernie
Twego Syna ból i ciernie
niechaj duch podziela mój.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
z Twoją łączyć się żałobą,
w płaczu się rozpływać wciąż.

A gdy życia kres nastanie,
przez swą Matkę, Chryste Panie,
do zwycięstwa dojść nam daj.

Gdy ulegnie śmierci ciało,
obleczone wieczną chwałą,
dusza niech osiągnie raj.

Panno Święta, swe dziewicze
zapłakane wznieś oblicze
jeden niech nas łączy płacz.

Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko składamy nasze błagania, bóle i udręki, racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).
28 marca 2020 r.


Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Księga wdzięcznością pisana: Boże, spraw rychłą beatyfikację bp. Piotra Gołębiowskiego… (WEJDŹ).
2) Piękno życia w obrazach: To jest bardzo ważny wizerunek! (WEJDŹ).
3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Syn Boży z Maryi chce wziąć ciało i krew (WEJDŹ).
4) Publikacje o Słudze Bożym: „Osobę bpa Piotra zobaczyłem w niezwykłym blasku” (WEJDŹ).
5) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski. Kard. Stefan Wyszyński: „Papież oczekuje Księdza Biskupa” (WEJDŹ).
6) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Wszystkich do siebie Chrystus Pan przyzywa (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz