Sobotni promień słońca


„Miłosierdzie Matki Najświętszej splata się nierozerwalnie z codziennym życiem, jakie prowadzi na ziemi. Zna dokładnie z własnego doświadczenia cienie i niedole ludzkiego żywota. Stąpa po twardej i ciernistej ścieżynie udręk, przykrości, cierpienia. Wie, czym jest cichy jęk zranionego serca. Zna gorycz łez, wylewanych w dniach ciężkiej żałoby, lub doznanej krzywdy. Na Kalwarii wśród niewypowiedzianych katuszy serca została ogłoszona Matką wszystkich ludzi: «Oto Matka twoja» (j 19,27). Inaczej pojąć Jej nie możemy, tylko jako Matkę Miłosierdzia. Bo jeśli ziemska matka żywo odczuwa każde cierpienie dziecka swego i wiele umie mu przebaczyć, to cóż powiedzieć o Najszlachetniejszej, Najświętszej z matek?
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
Matko Boża Bolesna, w tym dramatycznym czasie epidemii przychodzimy pod krzyż Chrystusa – jedynego Zbawiciela człowieka. Stajemy pod tym krzyżem obok Ciebie i błagamy o Boże miłosierdzie. Maryjo, módl się z nami! Módl się za nami, grzesznymi! Powiedz Chrystusowi o nas, o naszym trudnym „dziś”... Błagamy, wybłagaj zdrowie chorym, wieczne zbawienie zmarłym, a nam wszystkim łaskę ratunku przed rozszerzającą się epidemią. Matko Boża, spójrz na nas, którzy mamy szczęście od godziny krzyża nazywać się Twoimi dziećmi. Ratuj nas, Matko Boża… W Tobie pokładamy nadzieję! Wspomóż nas, Matko Bolesna!
Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.

Panno Święta, swe dziewicze
zapłakane wznieś oblicze
jeden niech nas łączy płacz.

Spraw, niech żyję Zbawcy zgonem,
na mym sercu rozżalonym
Jego ból wycisnąć racz.

Niech mnie męki gwoździe zranią,
niechaj, kiedy patrzę na nią,
krew upoi mnie i krzyż.

Męką ognia nieustanną
nie daj gorzeć, Święta Panno,
w sądu dzień swą pomoc zbliż. 


Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
„Ileż otuchy wlewasz do serc naszych ukochana Matko Miłosierdzia! Jednocześnie ukazujesz nam drogę wiodącą do skarbnicy miłosierdzia Bożego”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

14 marca 2020 r.


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Księga wdzięcznością pisana (WEJDŹ).
2) Piękno życia w obrazach: W Jedlińsku wszystko się zaczęło… (WEJDŹ).
3) Myśli na dziś (WEJDŹ).
4) Publikacje o Słudze Bożym: Pierwsza publikacja z modlitwą o beatyfikację (WEJDŹ).
5) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski. Bp Piotr Gołębiowski: Prymas, który cześć Matki Bożej tak żarliwie szerzy w narodzie naszym (WEJDŹ).
6) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Przemienienie Pańskie ma głębokie znaczenie w zastosowaniu do nas (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz