Sobotni promień słońca


„Matka Bolesna przedziwnie pociąga serca ludzkie do zatapiania się w Jej cierpieniach i w goryczach Męki Chrystusa Pana. Pod Jej wpływem we wszystkich czasach wierni słudzy Boży skupiają się u stóp krzyża Chrystusowego. Umysłem zatapiają się w rozważaniu bolesnych tajemnic życia Jezusa i Maryi. Sercem żarliwie współczują Ich cierpieniom. Czynami codziennego życia stwierdzają szczerość swej miłości ku Niemu. I nas obejmuje ten odwieczny, miłościwy plan Boży. Nie inaczej zdobędziemy Królestwo Boże dla bliźnich, tylko przez zbliżenie się do Krzyża Chrystusowego za pośrednictwem Maryi. Dla każdego z nas jest miejsce przy sercu Matki Bolesnej obok Krzyża Chrystusowego w gronie dzieci i przyjaciół Bożych.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
Matko Boża Bolesna, w ten sobotni dzień Wielkiego Postu chcemy wypowiedzieć Ci nasze „Jestem”. Oznacza ono trwanie przy Tobie w trudnych momentach cierpienia Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Rozumiemy, że wędrówka śladami Zbawiciela to realizacja Ewangelii. Jej wymagania niekiedy mogą być trudne, tak jak trudna była Droga Krzyżowa Chrystusa. Chcemy jednak je podjąć i żyć Ewangelią w codzienności. Dziś modlimy się w intencji naszych nieprzyjaciół; ludzi, którzy nas skrzywdzili, którym trudno jest przebaczyć, którzy budują wciąż między nami mury nienawiści… Wspomóż nas w tym Matko Bolesna!
Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.

Matko, ponad wszystko świętsza,
Rany Pana aż do wnętrza
w serce me głęboko wpój.

Cierpiącego tak niezmiernie
Twego Syna ból i ciernie
niechaj duch podziela mój.

Spraw, niech leję łzy obficie
i przez całe moje życie
serce me z Cierpiącym wiąż.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
z Twoją łączyć się żałobą,
w płaczu się rozpływać wciąż. 


Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
„Dziewica modląca się, Niepokalana Matka Boża niechaj będzie naszą Przewodniczką i Opiekunką na drodze życia!.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

7 marca 2020 r.Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Księga wdzięcznością pisana (WEJDŹ).
2) Myśl na dziś (WEJDŹ).
2) Naśladując Świętych: Św. Kazimierz Królewicz (WEJDŹ).
3) Pomóż Twoją modlitwą… (WEJDŹ).
4) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski. Bp Piotr Gołębiowski: Prymas „któremu tak wiele jestem dłużny” (WEJDŹ).
5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Chrystusowe wezwanie do pokuty jest zawsze na czasie (WEJDŹ).
6) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz