Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski

Od lewej: bp P. Gołębiowski, kard. S. Wyszyński i kard. K. Wojtyła w czasie koronacji obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie - 18 VIII 1977 r. (Archiwum Diecezji Radomskiej)

Bp Piotr Gołębiowski: Prymas, który cześć Matki Bożej 

tak żarliwie szerzy w narodzie naszym

 

W dokumentach bp. Piotra Gołębiowskiego znajduje się rękopis życzeń, które z okazji Bożego Narodzenia i nowego roku skierował on do kard. Stefana Wyszyńskiego. Pismo to nie zawiera daty, kiedy zostało sporządzone. Wypływa z niego natomiast wielki szacunek, jakim bp Piotr Gołębiowski darzył Prymasa Tysiąclecia. Jednocześnie podkreśla gorliwość kard. Wyszyńskiego w szerzeniu czci Matki Bożej w Polsce. Oto treść tego pisma:

          +
Wasza Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Prymasie,
Duchem jednoczę się z Waszą Eminencją i z radością wyrażam najlepsze i najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz noworoczne. Przy ubogim żłóbku betlejemskim będę błagał Przeczystą Matkę Słowa Wcielonego, której cześć tak żarliwie Wasza Eminencja  szerzy w narodzie naszym, aby Umiłowanemu Księciu i Sternikowi Kościoła w Ojczyźnie naszej wypraszała najcenniejsze łaski w pełnieniu wielkiego posłannictwa.
Z najgłębszą czcią i serdecznym oddaniem całuję Ręce Waszej Eminencji.
+ Piotr Gołębiowski
Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Przemienienie Pańskie ma głębokie znaczenie w zastosowaniu do nas (WEJDŹ).
2) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ).
3) Księga wdzięcznością pisana (WEJDŹ).
4) Myśl na dziś (WEJDŹ).
5) Naśladując Świętych: Św. Kazimierz Królewicz (WEJDŹ).
6) Pomóż Twoją modlitwą… (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz