Księga wdzięcznością pisana


 

Niech Pan obdarzy Go chwałą błogosławionych,


aby mógł bardziej oddziaływać


Kontynuujemy publikację wybranych wpisów osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra.
Z pamięcią w modlitwie o rychłą beatyfikację naszego Arcypasterza oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
          Krystyna Wójcik
          Grzegorz Wójcik
          Marek Cieślak
          Wacław Cieślak
          [podpis nieczytelny]

Za pośrednictwem Ks. Biskupa Piotra proszę o łaski potrzebne dla pracowników Duszpasterstwa Rodzin w Ojczyźnie i w diecezji imieniem Krajowego Duszpasterstwa Rodzin, aby powstało Krajowe Centrum Duszpasterstwa Rodzin. O pomoc w pewnej sprawie.
          Ks. Cz[esław] Murawski
Sandomierz, 28 XI 1989 r.

Przez wstawiennictwo Ks. Biskupa Piotra proszę o łaski potrzebne dla nowo powstającej parafii w Staszowie, powierzając w szczególności życie religijne rodzin tej parafii. O pomoc w ważnej sprawie. Ks. E[dward] Zieliński

Wstawiennictwu Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego u Boga pełnego Miłosierdzia polecam dalszą budowę kościoła Mił[osierdzia] Bożego w Ostrowcu Św[iętokrzyskim], aby została doprowadzona szczęśliwie do końca.
          Ks. [Czesław] Przewłocki
Sandomierz, 7 IV 1990 r.
         
Dn[ia] 11 VI 1990 r. modliła się grupa księży obecnych na drugiej serii rekolekcji kapłańskich w Sandomierzu o rychłą beatyfikację J.E. Ks. Biskupa Piotra w 10-tą rocznicę śmierci. Kapłanów było 81 z Ks. Bpem Pawłem Sochą z Gorzowa Wlkp. [podpis nieczytelny].

Siostry Służki NMP Niep[okalanej] przeżywające rekolekcje święte, nawiedziły groby Księży Biskupów, modląc się o wieczną radość dla Nich. Wdzięczne za wszelkie dobro śp. Ks. Bpa Piotra Gołębiowskiego, proszą Boga o Jego beatyfikację.
          Ks. St[efan] Siczek
          60 Sióstr Służek NMP
Kwiecień 1990 r.

Pielgrzymka Dzieci i Rodziców z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Starachowicach, os. Michałów, prosi Sługę Bożego Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego o wstawiennictwo u Boga i pomoc w budowie świątyni parafialnej, oraz o opiekę Bożą, obronę i świętość naszych Rodzin.
          Ks. Krzysztof Edward Będkowski
          [59 podpisów]
Razem 62 osoby modliły się o beatyfikację Sługi Bożego Ks. Bp. Piotra odmawiając różaniec.
1 maja 1990 r.

Przez przyczynę Sługi Bożego Biskupa Piotra [proszę] o dobre i religijne wychowanie moich dzieci.

Siostry Służki: Nowicjat i Seniorat z Mariówki modlą się przy grobie śp. Ks. Bpa P[iotra] Gołębiowskiego o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Kończący się tydzień powołaniowy skłania do wdzięczności wobec tych, którzy kształtowali powołania kapłańskie i zakonne. Ks. Bp Piotr ma wielką kartę na tym polu. Niech Pan obdarzy Go chwałą błogosławionych, aby mógł bardziej oddziaływać na dzisiejszych kapłanów i siostry zakonne.
Ks. St[efan] Siczek – kapelan
i 35 Sióstr.

W 10. rocznicę święceń kapłańskich – wdzięczni Ks. Bp. P[iotrowi] Gołębiowskiemu – za udzielenie święceń kapłańskich i z serdeczną prośbą o duchową opiekę nad nami.
          Ks. Grzegorz Kucharski
          Ks. Adam Łukiewicz
          Ks. Kazimierz Marchewka
          Ks. Stanisław Ścipniak
          Ks. Henryk Wojcik
          Ks. Ireneusz Wiktorowicz
          Ks. Jan Serszyński
          Ks. Janusz Kurek
          Ks. Andrzej Rdzanek
          Ks. Franciszek Gajewski
          Ks. Czesław Wawrzyńczak
          Ks. Czesław Niewczas
          Ks. Michał Spociński
Sandomierz, dn[ia] 31 maja 1990 r.
Pielgrzymując duchowo do grobu Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, pomódlmy się o jego rychłą beatyfikację:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).


Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!


Wpisy opublikowane wcześniej: część 1, część 2 i część 3.


Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Piękno życia w obrazach: Atmosfera Wiecznego Miasta (WEJDŹ).
2) Myśli na dziś (WEJDŹ).
3) Publikacje o Słudze Bożym: „Świadectwo, którego wymowa nie budzi żadnych wątpliwości” (WEJDŹ).
4) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski. Kard. Stefan Wyszyński: „Sprawa ważna” (WEJDŹ).
5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Każde nawrócenie – to dzieło łaski, którą Pan Bóg daje (WEJDŹ).
6) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej w czasie epidemii koronawirusa (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz