Naśladując Świętych – 1 V


 

Św. Józef, Rzemieślnik


„Ojciec Przedwieczny, posyłając Jednorodzonego Syna swego z miłości ku ludziom na ziemię, przygotował Mu warunki do życia. Chciał, aby stał się człowiekiem i wychował się w rodzinie. Matkę wybrał w osobie ubogiej, pokornej Dziewicy z Nazaretu. Na opiekuna i przybranego ojca Jezusa upatrzył Jej męża, Józefa rzemieślnika. Mieszkańcy Nazaretu, nie znając tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, nazywali Chrystusa «synem cieśli».
Św. Józef nazwany w Ewangelii mężem prawym, sprawiedliwym otrzymał przeto zaszczytne wezwanie Boże, aby pracą swoich rąk wyżywił Jezusa Chrystusa i Jego Matkę, bronił Ich w niebezpieczeństwach, troszczył się o zaspokojenie wszelkich potrzeb Świętej Rodziny.
Pełen poczucia odpowiedzialności za utrzymanie, pokój i bezpieczeństwo tych, których powierzyła mu Opatrzność Boża, św. Józef wiernie wypełniał swe codzienne obowiązki. Pracował w pocie czoła, troszczył się o wszystko, co było potrzebne Jezusowi i Maryi. Nie oszczędzał się, zdobywał się na trud, wysiłek i poświęcenie, bo kierował się pobudkami wiary i miłości. Był świadomy dla kogo pracuje, komu się poświęca. Miał w pamięci słowa Anioła: «Józefie, …nie bój się wziąć do siebie Maryi twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi lud od jego grzechów».
Wiara, że ma otoczyć opieką Syna Bożego nigdy nie opuściła św. Józefa, nawet podczas doświadczeń, których tak często doznawał. A z tej wiary w jego czystym sercu stale wzrastała miłość, pobudzająca do coraz pełniejszego zjednoczenia z Jezusem i Maryją. Pociechą i nagrodą za prace i wyrzeczenie św. Józefa była wzajemna miłość dwóch najbliższych i najdroższych Osób. Maryja darzyła go pełnym zaufaniem. A Jezus z wdzięczności «był im poddany». Te krótkie słowa z Ewangelii świętej wyrażają głęboką tajemnice życia duchowego Świętej Rodziny Nazaretańskiej. Św. Bernard w zachwycie woła: «Zdumienie ogarnia na widok dwojakiego cudu. Bóg posłuszny jest człowiekowi – to pokora bezprzykładna, człowiek rozkazuje Bogu – to wielkość niewidzialna». […]
Św. Józefie, żywicielu Syna Bożego, prowadź nasze rodziny w ewangelicznym duchu: wiary, nadziei, miłości, poświęcenia.”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
Odezwa na miesiąc marzec 1980 r.
1 V 2020 r.


Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Majówka ze Sługą Bożym – 1 V (WEJDŹ).
2) Maj – miesiąc Matki Bożej! (WEJDŹ).
3) Piękno życia w obrazach – Święci wołają o Świętych! (WEJDŹ).
4) Zapraszamy na „Majówkę ze Sługą Bożym”! (WEJDŹ).
5) Myśli na dziś (WEJDŹ).
6) Dziękujemy! (WEJDŹ).
7) Publikacje o Słudze Bożym: „Znak pamięci i wdzięczności, wyraz hołdu, uznania i szacunku dla Sługi Bożego” (WEJDŹ).
8) Prosimy, dołącz do modlitwy w intencji chorego (WEJDŹ).
9) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym (WEJDŹ).
10) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej w czasie epidemii koronawirusa (WEJDŹ).
11) Księga wdzięcznością pisana: „Bądź nadal duchowym przewodnikiem i powiernikiem” (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz