Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Wielka Sobota


 

Nie wolno zmarnować lekkomyślnie

okazji do odnowy ducha


„Jak wielki jest Bóg, tak wielkie jest Jego miłosierdzie! Bóg posłał ludziom na ratunek swego Syna. Jezus Chrystus wziął nasze winy na siebie. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu zadośćuczynił za nasze grzechy. Przez poniżenie i ofiarę z życia oraz przez tryumf zmartwychwstania wysłużył nam wyzwolenie z tyranii grzechów i pojednanie z Bogiem, Ojcem Najlepszym. […]
Trzeba obudzić się ze snu i na nowo rozpocząć swe życie religijno-moralne. […]
Abyśmy byli ludźmi wciąż widzącymi i słyszącymi każdy szczegół, przez który Bóg jest nam bliski. Nie wolno zmarnować lekkomyślnie okazji do odnowy ducha. Trzeba z wiarą spoglądać na krzyż i rozważać jego tajemnice. […]
Chrystus miłujący nas jest i dziś z nami. On, Ten sam wczoraj i dziś i na wieki. Matka, która współbolała, przyczyni się za nami.”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
List Pasterski na Wielki Post 1977
11 IV 2020 r.


Bądź na bieżąco! Polub – prosimy – stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Wielki Piątek: Jak się zachować przy spotkaniu z krzyżem? (WEJDŹ).
2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Wielki Czwartek: Rozbudzajmy wiarę w miłość i miłosierdzie Pana Boga (WEJDŹ).
3) Myśli przed Triduum Paschalnym (WEJDŹ).
4) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski. Bp Piotr Gołębiowski: Prymas „pośród tylu prac, trudów i udręk” (WEJDŹ).
5) Pomódl się – w tym tygodniu jest operacja (WEJDŹ).
6) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: W Mieście Świętym rozeszła się wieść, że Chrystus się zbliża (WEJDŹ).
7) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej w czasie epidemii koronawirusa (WEJDŹ).
8) Księga wdzięcznością pisana: Niech Pan obdarzy Go chwałą błogosławionych, aby mógł bardziej oddziaływać (WEJDŹ).
9) Piękno życia w obrazach: Atmosfera Wiecznego Miasta (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz