Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym - Wielki Czwartek


 

Rozbudzajmy wiarę w miłość i miłosierdzie Pana Boga


„W dniu Wielkiego Czwartku święcimy pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa – dlatego podczas Mszy świętej rozbrzmiewa radość. Ale po skończeniu Najświętszej Ofiary i po przeniesieniu Chrystusa Pana do tzw. u nas ciemnicy, Kościół powraca do żałosnych rozważań cierpień Zbawcy świata.”
 „Siewca Prawdy” 9(1939) nr 14, s. 2
„Rozbudzajmy wiarę w miłość i miłosierdzie Pana Boga względem człowieka. […] Z korzenia wiary wyrasta miłość względem Pana Boga i bliźniego. Tę dwojaką miłość św. Jan Apostoł stapia w jedno ogniwo, gdy pisze: «My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował… Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, umiłował też i brata» (1 J 4, 19. 21). Czy te słowa nie są wiernym echem testamentu ogłoszonego przez Chrystusa Pana w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy? Ten testament brzmi: «Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem, żebyście i wy tak miłowali się wzajemnie» (J 13, 14).
Wsłuchani w te słowa zaprowadzajmy ducha miłości w naszych domach rodzinnych. Niech wygasną spory i nieporozumienia. Niechaj zapanuje wzajemne zrozumienie, szacunek, życzliwość i zgoda między małżonkami, między rodzicami i dziećmi, pomiędzy rodzeństwem. Życzliwość serca niech przejawia się w czynach wzajemnej pomocy i usługi, według słów św. Pawła Apostoła: «Póki mamy czas czyńmy wszystkim dobrze, zwłaszcza naszym braciom w wierze» (Ga 6, 10).
Rozszerzajmy uczynną życzliwość poza progi rodzinnego domu. Obejmijmy nią naszych braci ubogich, cierpiących, nieszczęśliwych.”
List Pasterski na Wielki Post 1980 roku
 Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
9 IV 2020 r.

Bądź na bieżąco! Polub – prosimy – stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Myśli przed Triduum Paschalnym (WEJDŹ).
2) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski. Bp Piotr Gołębiowski: Prymas „pośród tylu prac, trudów i udręk” (WEJDŹ).
3) Pomódl się – w tym tygodniu jest operacja (WEJDŹ).
4) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: W Mieście Świętym rozeszła się wieść, że Chrystus się zbliża (WEJDŹ).
5) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej w czasie epidemii koronawirusa (WEJDŹ).
6) Księga wdzięcznością pisana: Niech Pan obdarzy Go chwałą błogosławionych, aby mógł bardziej oddziaływać (WEJDŹ).
7) Piękno życia w obrazach: Atmosfera Wiecznego Miasta (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz