Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Wielkanoc

 

 

Niesłychane zdarzenie w dziejach świata


„Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – to dzień wielkiej radości w życiu Kościoła rzymskokatolickiego. Wielkanocna pieśń, Alleluja – chwalcie Pana, rozbrzmiewa po świecie całym, rozlega się po świątyniach i domach katolickich, odbija się radosnym echem w duszach wyznawców Chrystusowych.
Przyczyną tej niezwykłej radości w dniu dzisiejszym jest wspomnienie zwycięstwa, jakie Chrystus Pan w chwili Zmartwychwstania odniósł nad śmiercią, grzechem i swymi wrogami. W piątek świadkowie śmierci Jezusa Chrystusa nie zrozumieli, dlaczego Ten, który wskrzeszał umarłych, samego siebie nie uwolnił od śmierci. Czyżby śmierć górowała nad potęgą Jezusa Chrystusa? W niedzielę z rana okazało się, że nie śmierć ma władzę nad Chrystusem Panem, ale Chrystus Pan nad śmiercią. Niesłychane zdarzenie w dziejach świata, aby zmarły przywrócił samemu sobie życie. Dokonał tego cudu Pan Jezus, stwierdzając prawdziwość swych słów: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem».
Śmierć weszła na ten świat przez grzech. Gdyby nie było grzechu, nie byłoby również śmierci. Zwycięstwo Chrystusa Pana w chwili zmartwychwstania odnosi się nie tylko do śmierci, ale również do jej przyczyny, do grzechu. Wprawdzie zwycięstwo Chrystusa Pana nad grzechem dokonało się na krzyżu, lecz uwidoczniło się dopiero w zmartwychwstaniu. Wtedy stała się jasną prawda, że Jezus Chrystus jest Tym, za kogo się zawsze podawał, Bogiem-Człowiekiem, Odkupicielem świata, wtedy zrozumiałe stały się słowa Jana Chrzciciela: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata». […]
I my pokonamy wszystkie trudności, zwyciężymy wszystkich wrogów naszego zbawienia, jeśli staniemy przy boku Mistrza i Pana, jeśli z Nim zjednoczymy dusze nasze przez silną wiarę.”
Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 4(1934) nr 14, s. 2

12 IV 2020 r.


Bądź na bieżąco! Polub – prosimy – stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Wielka Sobota: Nie wolno zmarnować lekkomyślnie okazji do odnowy ducha (WEJDŹ).
2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Wielki Piątek: Jak się zachować przy spotkaniu z krzyżem? (WEJDŹ).
3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Wielki Czwartek: Rozbudzajmy wiarę w miłość i miłosierdzie Pana Boga (WEJDŹ).
4) Myśli przed Triduum Paschalnym (WEJDŹ).
5) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski. Bp Piotr Gołębiowski: Prymas „pośród tylu prac, trudów i udręk” (WEJDŹ).
6) Pomódl się – w tym tygodniu jest operacja (WEJDŹ).
7) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: W Mieście Świętym rozeszła się wieść, że Chrystus się zbliża (WEJDŹ).
8) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej w czasie epidemii koronawirusa (WEJDŹ).
9) Księga wdzięcznością pisana: Niech Pan obdarzy Go chwałą błogosławionych, aby mógł bardziej oddziaływać (WEJDŹ).
10) Piękno życia w obrazach: Atmosfera Wiecznego Miasta (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz