Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym - Wielki Piątek


 

Jak się zachować przy spotkaniu z krzyżem?


„Wielki Piątek – to dzień żałoby w Kościele. W świątyniach naszych w tym dniu nie odprawiają się Msze święte, tylko wśród modlitw i ceremonii kapłan spożywa Przenajświętszą Hostię, pokonsekrowaną dnia poprzedniego.
Do najbardziej wzruszających chwil należy adoracja krzyża, po odsłonięciu go i po procesji.
Zaledwie nikłą cząstkę długu wdzięczności spłacamy Panu Bogu, gdy adorując na klęczkach krzyż Chrystusowy i całując stopy Ukrzyżowanego Pana mówimy: «Kłaniamy Ci się, Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż swój świat odkupić raczył».”
 „Siewca Prawdy” 9(1939) nr 14, s. 6-7
„Tajemniczym znakiem Jezusa Chrystusa jest krzyż. Wobec tego znaku nie ma obojętnych. Ujawnia on tajniki serc ludzkich. U jednych budzi sprzeciw, bunt, nienawiść. U innych wiarę, uwielbienie, miłość aż do szaleństwa. Na czele niezliczonej rzeszy ludzi, skupiających się z religijną czcią pod krzyżem Chrystusowym, stoi Maryja, której duszę, według przepowiedni Symeona, przeniknął ostry miecz cierpienia. […]
Głębsze znaczenie krzyża Chrystusowego zrozumieliśmy dopiero wtedy, gdy stanęliśmy w obliczu twardego obowiązku wymagającego od nas poświęcenia albo zetknęliśmy się oko w oko z cierpieniem. Poznaliśmy wówczas, że krzyż Chrystusowy jest nie tylko przedmiotem czci religijnej, ale wchodzi w nasze codzienne życie, by nadać mu znamię wyrzeczenia i ofiary. Jak stanowczo brzmią słowa, które Jezus Chrystus wypowiedział do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!» (Łk 9,23). Z krzyżem spotykamy się codziennie. Są nim nakazy prawa Bożego i kościelnego, wymagające wyrzeczeń w imię wyższego dobra. Są nim obowiązki własnego stanu, zawodu. Są nim wreszcie cierpienia w różnej postaci, które choć łagodzone przez postęp ludzkości w dziedzinie wiedzy i techniki, przecież nie przestają towarzyszyć pielgrzymowaniu naszemu na ziemi.
Jak się zachować przy spotkaniu z krzyżem? Maryja uczy nas swym przykładem wierności krzyżowi w życiu codziennym. W duchowej rozterce co wybrać: nakaz sumienia czy chwilową przyjemność, doczesną korzyść? Okażemy wierność krzyżowi, gdy pójdziemy za głosem sumienia. W wypadku choroby, nieszczęścia, straty bliskich osób będziemy wierni krzyżowi powtarzając za konającym Jezusem: «Ojcze mój, nie jak Ja chcę, ale jak Ty… niech się stanie wola Twoja» (Mt 26,39.42). Wierność krzyżowi wzywać nas będzie do składaniu Panu Bogu wciąż nowych ofiar. Stanie się dla dusz naszych źródłem przeobfitych łask i zbliżać nas będzie do Ukrzyżowanego Pana. […]
Idźmy śladami Świętych naszych braci! Oddani Maryi, pod Jej opieką, będziemy zawsze wierni krzyżowi Chrystusowemu, w którym jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie.”
„Współczesna Ambona” 9(1958), s. 91-92
 Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

10 IV 2020 r.

Bądź na bieżąco! Polub – prosimy – stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Wielki Czwartek: Rozbudzajmy wiarę w miłość i miłosierdzie Pana Boga (WEJDŹ).
2) Myśli przed Triduum Paschalnym (WEJDŹ).
3) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski. Bp Piotr Gołębiowski: Prymas „pośród tylu prac, trudów i udręk” (WEJDŹ).
4) Pomódl się – w tym tygodniu jest operacja (WEJDŹ).
5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: W Mieście Świętym rozeszła się wieść, że Chrystus się zbliża (WEJDŹ).
6) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej w czasie epidemii koronawirusa (WEJDŹ).
7) Księga wdzięcznością pisana: Niech Pan obdarzy Go chwałą błogosławionych, aby mógł bardziej oddziaływać (WEJDŹ).
8) Piękno życia w obrazach: Atmosfera Wiecznego Miasta (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz