Piękno życia w obrazach – Atmosfera Wiecznego Miasta


Atmosfera Wiecznego Miasta


Począwszy od 1923 r. – zgodnie z decyzją biskupa sandomierskiego Mariana Ryxa – alumni Piotr Gołębiowski i Wincenty Granat rozpoczynali studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. 

Uniwersytet Gregoriański w Rzymie (obecna siedziba uczelni)

Ten czas dla Piotra Gołębiowskiego stał się niezmiernie ważny – i to nie tylko ze względu na zdobywaną wiedzę i uzyskane tytuły naukowe. Jako szczególny dar poczytywał sobie możliwość studiowania w stolicy chrześcijaństwa. Okres studiów miał też ogromny wpływ na jego duchowość. Owocował potem przez całe życie jego szczególną miłością i przywiązaniem do Stolicy Apostolskiej, jak też doskonałym rozumieniem i ukochaniem powszechności i jedności Kościoła. Piotr Gołębiowski zawsze z szacunkiem i miłością wypowiadał się o kolejnych papieżach i o Stolicy Apostolskiej. 

Piotr Gołębiowski jako student w Rzymie (Archiwum Diecezji Radomskiej)

Papieski Rzym był wtedy także w pewien sposób bliski Polakom, gdyż od 1922 r. na Stolicy Piotrowej zasiadał Pius XI, który jako Achille Ratti był – po I wojnie światowej – wizytatorem apostolskim, a następnie pierwszym nuncjuszem w odrodzonej Polsce.

Wizytator apostolski Achille Ratti (siedzi piąty od lewej) w czasie wizyty w Sandomierzu - 1918 r. (Archiwum Sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie)

Warto wspomnieć też fakt, iż na rok przed wstąpieniem Piotra Gołębiowskiego do sandomierskiego seminarium, we wrześniu 1918 r., ks. prał. Achille Ratti gościł w diecezji sandomierskiej, a nade wszystko w Sandomierzu. Odwiedził wówczas tamtejsze seminarium. Można więc wnioskować, iż w czasie sandomierskich studiów Piotra Gołębiowskiego często powracano do tamtej historycznej wizyty. Tak więc osoba Piusa XI była dobrze znana także młodemu sandomierskiemu alumnowi. Dodać należy, że w okresie pobytu w Rzymie Piotr Gołębiowski wiele razy uczestniczył w audiencjach papieskich. 

Grób papieża Piusa XI w grotach Bazyliki św. Piotra na Watykanie

Obydwaj sandomierscy alumni – Piotr Gołębiowski i jego przyjaciel Wincenty Granat – przybyli do Rzymu 23 października 1923 r. i zamieszkali w Papieskim Kolegium Polskim.

Mieszkańcy Kolegium Polskiego w Rzymie (ok. 1926 r.). Pierwszy od lewej w pierwszym rzędzie ks. Wincenty Granat, drugi od prawej ks. Piotr Gołębiowski (Archiwum Diecezji Radomskiej)

Czas pobytu w Rzymie, oczywiście poza studiami, Piotr Gołębiowski spędzał na poznawaniu śladów Apostołów i licznych świętych, na zwiedzaniu zabytków, odkrywaniu polskich śladów, jak też uczestniczeniu w różnych nabożeństwach i nawiedzaniu rzymskich bazylik i miejsc uświęconych obecnością świętych czy ich relikwii. 

Bazylika św. Piotra na Watykanie

Szczególną czcią otaczał grób swego Patrona – św. Piotra Apostoła, lubił też pielgrzymować do Bazyliki św. Pawła za Murami, a w wyjątkowy sposób ukochał Bazylikę Matki Bożej Większej. W tej ostatniej świątyni często adorował Najświętszy Sakrament. Zachowała się również informacja o tym, że Piotr Gołębiowski w okresie studiów był ceremoniarzem przy konsekracji ołtarza znajdującego się w polskiej kaplicy rzymskiego kościoła pod wezwaniem św. Joachima.

Bazylika św. Pawła za Murami

Bazylika Matki Bożej Większej

Przede wszystkim jednak Piotr Gołębiowski nie szczędził sił na zdobywanie wiedzy. O tym, iż dobrze wykorzystał dany mu czas rzymskich studiów, świadczą obronione tam dwa doktoraty.

Mieszkańcy Kolegium Polskiego w Rzymie z kard. Augustem Hlondem, Prymasem Polski (siedzący w środku) - 1928 r. w ostatnim rzędzie pierwszy z lewej ks. Wincenty Granat, a pierwszy z prawej ks. Piotr Gołębiowski (Archiwum Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie)

Tymczasem dla Piotra Gołębiowskiego niezmiernie ważne były wakacje w roku 1924…


Zachęcamy, pomódl się o beatyfikację Sługi Bożego biskupa Piotra:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).

Zobacz poprzednią część: To jest bardzo ważny wizerunek!

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Myśli na dziś (WEJDŹ).
2) Publikacje o Słudze Bożym: „Świadectwo, którego wymowa nie budzi żadnych wątpliwości” (WEJDŹ).
3) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski. Kard. Stefan Wyszyński: „Sprawa ważna” (WEJDŹ).
4) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Każde nawrócenie – to dzieło łaski, którą Pan Bóg daje (WEJDŹ).
5) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej w czasie epidemii koronawirusa (WEJDŹ).
6) Księga wdzięcznością pisana: Boże, spraw rychłą beatyfikację bp. Piotra Gołębiowskiego… (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz