Piękno życia w obrazach – Święci wołają o Świętych!

Katedra w Sandomierzu - jedyne miejsce posługi wikariuszowskiej ks. Piotra Gołębiowskiego

Święci wołają o Świętych!


Po ukończonych studiach w Rzymie, 1 lipca 1928 r. ks. Piotr Gołębiowski powrócił do Polski – do swej diecezji. Studia ukończył dwoma doktoratami: z filozofii i z teologii.
Wakacje spędził jeszcze w rodzinnym domu w Jedlińsku i pomagał duszpastersko w okolicznych parafiach. Potem przyszły nowe obowiązki, które ponownie związały go z Sandomierzem. 

Ks. Piotr Gołębiowski (Archiwum Diecezji Radomskiej)

Biskup Marian Ryx mianował go 7 września 1928 r. wikariuszem w sandomierskiej katedrze. Pracował tam przy boku świątobliwego proboszcza – ks. prałata Antoniego Rewery (1869-1942).
Proboszcz był dobrze znany młodemu wikariuszowi. Przez lata był bowiem spowiednikiem alumnów, także w czasie gdy studia seminaryjne odbywał Piotr Gołębiowski. Sława ks. Antoniego Rewery jako spowiednika rozchodziła się szeroko. On sam ukochał posługę jednania ludzi z Bogiem. Po latach spowiadał też – wbrew zakazowi gestapowców – współwięźniów osadzonych przez władze hitlerowskie wraz z nim w sandomierskim zamku. Zresztą ten późniejszy męczennik z Dachau był znany i powszechnie szanowany w Sandomierzu, w którym łącznie mieszkał przez 49 lat. To przywiązanie do tchnącego historią miasta wiązało się też z ukochaniem Sandomierza – jego historii, postaci z nim związanych i wreszcie ludzi tam mieszkających. Pierwszy proboszcz ks. Piotra Gołębiowskiego był człowiekiem wielkiej wiary. Kochał szczególnie modlitwę, a jego gorliwość duszpasterska zachwycała współczesnych mu. Poza tym był wielkim społecznikiem i człowiekiem wrażliwym na ludzką biedę. To naśladowanie św. Franciszka z Asyżu zaowocowało między innymi założeniem Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego. W czasie II wojny światowej, w marcu 1942 r., gestapowcy aresztowali ks. Antoniego Rewerę pod zarzutem czytania podziemnych polskich gazet. Bronił się, odpowiadając, iż z woli Bożej każdy naród ma prawo do swobodnego wyrażania swych myśli. Nie wydał parafian, którzy przynosili mu te gazety, tłumacząc, iż mają do niego zaufanie, a on nie może ich zawieść. Na pytania współwięźniów o to, dlaczego się przyznał, odpowiadał, że nie mógł przecież kłamać.

Od lewej: ks. prał. Antoni Rewera i bp Jan Kanty Lorek (Archiwum Sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie)

Bez wątpienia bp Marian Ryx chciał, aby młody ks. Piotr Gołębiowski, na którego rozwoju bardzo mu zależało, swe pierwsze kroki w posłudze duszpasterskiej stawiał pod okiem doświadczonego i świątobliwego proboszcza.
Oprócz posługi wikariuszowskiej w katedrze, od 15 września 1928 r. doszły ks. Piotrowi Gołębiowskiemu obowiązki notariusza w kurii diecezjalnej. Zadania te wypełniał przez pierwszy rok po powrocie do Polski.

Błogosławiony ks. Antoni Rewera

I jeszcze tylko dopowiedzenie, że ks. Antoni Rewera w 1999 r. został ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II, w gronie 108 Męczenników II wojny światowej. Tak to właśnie Święci wołają o Świętych!

Zachęcamy, pomódl się o beatyfikację Sługi Bożego biskupa Piotra:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).


Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Zapraszamy na „Majówkę ze Sługą Bożym”! (WEJDŹ).
2) Myśli na dziś (WEJDŹ).
3) Dziękujemy! (WEJDŹ).
4) Publikacje o Słudze Bożym: „Znak pamięci i wdzięczności, wyraz hołdu, uznania i szacunku dla Sługi Bożego” (WEJDŹ).
5) Prosimy, dołącz do modlitwy w intencji chorego (WEJDŹ).
6) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym (WEJDŹ).
7) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej w czasie epidemii koronawirusa (WEJDŹ).
8) Księga wdzięcznością pisana: „Bądź nadal duchowym przewodnikiem i powiernikiem” (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz