Publikacje o Słudze Bożym


 

„Znak pamięci i wdzięczności,

wyraz hołdu, uznania i szacunku dla Sługi Bożego”


Odpowiadając na nadsyłane pytania i prośby, zamieszczamy informacje o publikacjach dotyczących Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. W późniejszym czasie zamieścimy również jego bibliografię podmiotową i przedmiotową, o co prosiły osoby przygotowujące prace naukowe dotyczące Sługi Bożego.

Biskup Marian Zimałek opracował i opublikował w 2007 r. książkę zatytułowaną „Pasterze Kościoła o bp. Piotrze Gołębiowskim (1902-1980)”. Została ona wydana w Drukarni Diecezjalnej w Sandomierzu. Książka liczy 132 strony. Okazją jej wydania była 50. rocznica sakry biskupiej bp. Piotra Gołębiowskiego.
Po słowie wstępnym autora (nie umieszczonym w spisie treści), znajduje się życiorys Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Następnie zamieszczono opis jego konsekracji biskupiej, który jest przedrukiem artykułu ks. Stanisława Legięcia, opublikowanego w „Kronice Diecezji Sandomierskiej” w 1957 r. Książka zawiera różne wypowiedzi 14 hierarchów: kard. Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II (także jeszcze jako metropolity krakowskiego), bp. Bronisława Dąbrowskiego, bp. Stanisława Sygneta, bp. Walentego Wójcika, kard. Franciszka Macharskiego, bp. Edwarda Materskiego, bp. Adama Odzimka, kard. Józefa Glempa, bp Mariana Zimałka, bp. Stefana Siczka, bp. Wacława Świerzawskiego, bp. Zygmunta Zimowskiego, bp. Andrzeja Dzięgi. Zebrane wypowiedzi są wyrazistym głosem pasterzy Kościoła, którzy w większości znali Sługę Bożego, ukazującym jego świątobliwe życie.
Na okładce przedstawiony jest ołtarz główny katedry sandomierskiej, przy którym Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski otrzymał święcenia kapłańskie, a później biskupie. Publikację rozpoczyna kolorowa fotografia tytułowego bohatera, a w książce znajduje się jeszcze fotografia jego bulli nominacyjnej i pięć zdjęć z dnia konsekracji biskupiej.
We wstępie do omawianej publikacji bp Marian Zimałek pisał o niej: „Jest znakiem pamięci i wdzięczności, wyrazem hołdu, uznania i szacunku dla Sługi Bożego; stanowi również potwierdzenie ze strony Pasterzy Kościoła powszechnej opinii kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich o świętości życia i heroiczności cnót bp. Piotra Gołębiowskiego”.

Spis treści:
Życiorys
Konsekracja biskupia
Listy, wypowiedzi, homilie
            1. List Stefana kard. Wyszyńskiego
            2. Fragment homilii Karola kard. Wojtyły
            3. List pap[ieża] Jana Pawła II
            4. List pap[ieża] Jana Pawła II
            5. Telegram pap[ieża] Jana Pawła II
            6. Telegram Stefana kard. Wyszyńskiego
            7. Kazanie bp. Stanisława Sygneta
            8. Kazanie bp. Walentego Wójcika
            9. Słowo Franciszka kard. Macharskiego
          10. Słowo Biskupów Diecezji Sandomiersko-Radomskiej
          11. Komunikat Biskupów Diecezji Sandomiersko-Radomskiej
          12. Fragment homilii Józefa kard. Glempa, Prymasa Polski
          13. Kazanie Franciszka kard. Macharskiego
          14. Pozdrowienie pap[ieża] Jana Pawła II
          15. Homilia bp. Mariana Zimałka
          16. Homilia bp. Stefana Siczka
          17. Homilia bp. Mariana Zimałka
          18. Homilia bp. Mariana Zimałka
          19. Fragment homilii pap[ieża] Jana Pawła II
          20. Homilia bp. Stefana Siczka
          21. Homilia bp. Wacława Świerzawskiego
          22. List pasterski bp. Zygmunta Zimowskiego
          23. Wywiad z bp. Edwardem Materskim [ks. Zbigniew Niemirski]
          24. Fragment listu pasterskiego bp. Andrzeja Dzięgi
          25. List pasterski bp. Zygmunta Zimowskiego
          26. Homilia bp. Mariana Zimałka
          27. Homilia bp. Mariana Zimałka


www.radiomaryja.pl

Autor – bp Marian Zimałek pochodził z Makowa, w parafii Skaryszew. Urodził się w 1931 r. Po święceniach kapłańskich w 1955 r. został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył tytułem doktora prawa kanonicznego. Pracował w Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu i jako wykładowca w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym. W 1976 r. Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski mianował go rektorem seminarium. W 1987 r. Jan Paweł II ustanowił go biskupem pomocniczym diecezji sandomiersko-radomskiej, sakrę biskupią przyjął 8 maja 1987 r. przed ówczesną konkatedrą radomską. Swym biskupim zawołaniem uczynił słowa: „Spem alere” („Ożywiać nadzieję”). Po podziale diecezji w 1992 r. został biskupem pomocniczym diecezji sandomierskiej, kierując nią początkowo jako administrator apostolski. W 2007 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł w 2008 r., pochowany został w podziemiach katedry sandomierskiej.

Bp Piotr Gołębiowski i ks. Marian Zimalek (Archiwum Diecezji Radomskiej)

Jako postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, począwszy od 1986 r. przygotował bogaty materiał do dalszych prac. Zebrał więc potrzebną dokumentację, jak też relacje i wspomnienia świadków życia Sługi Bożego (zwłaszcza osób w podeszłym wieku), zgromadził pisma bp. Piotra Gołębiowskiego, jak też te dotyczące jego osoby. Sługę Bożego darzył wielkim szacunkiem i czcią. Modlił się do niego w wielu sprawach osobistych, całej diecezji, w intencjach różnych osób, jak też polecał mu swoją śmierć. W tej ostatniej intencji prosił swoich uczniów i przyjaciół o modlitwę nowenną przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Przygotował do druku i opublikował listy i odezwy pasterskie Sługi Bożego (Maria spes nostra. Listy i odezwy pasterskie (1961-1980), red. M. Zimałek, Sandomierz 1989).

Bp Marian Zimałek przy grobie Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego

W homilii w czasie święceń biskupich bp. Mariana Zimałka kard. Józef Glemp mówił do niego między innymi:
„Wchodzisz biskupie Marianie, w swoje posłannictwo w diecezji, którą znasz najlepiej. Będzie ci na tej drodze przewodziła postać niezwykłego biskupa, którego większość tutaj zgromadzonych dobrze zna; myślę o śp. biskupie Piotrze Gołębiowskim, biskupie świętym, biskupie pokornym, który potrafił się modlić i potrafił cierpieć. Wiem, że go znałeś, wiem, że go kochasz. Niech on towarzyszy Ci w pracy, która dzisiaj przed tobą, jako następcą Apostołów się otwiera. Śp. biskup Piotr był wielkim czcicielem Eucharystii. Potrafił na kolanach trwać w adoracji. Potrafił z wielką odwagą bronić wszędzie Chrystusa i Jego chwałę głosić wszędzie”.

Pasterze Kościoła o bp. Piotrze Gołębiowskim (1902-1980), red. M. Zimałek, Sandomierz 2007, ss. 132.


Bądź na bieżąco! Polub – prosimy – stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Prosimy, dołącz do modlitwy w intencji chorego (WEJDŹ).
2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym (WEJDŹ).
3) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej w czasie epidemii koronawirusa (WEJDŹ).
4) Księga wdzięcznością pisana: „Bądź nadal duchowym przewodnikiem i powiernikiem” (WEJDŹ).
5) Piękno życia w obrazach: O tym jak Sługa Boży został złotym medalistą (WEJDŹ).
6) Myśli na dziś (WEJDŹ).
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz