Sobotni promień słońca


„Najwyższy Pan ukształtował Jej macierzyńskie serce na wzór najmiłosierniejszego Serca Boskiego Zbawcy, a w Jej rękach niepokalanych złożył skarby zmiłowań swoich. Do Niej przeto uciekajmy się we wszystkich troskach swoich. Maryi powierzaj wszystko, co cię obchodzi, co trwoży, co boli. Matka Najświętsza nikim i niczym nie gardzi. Jako Matka najczulsza chce wniknąć w drobiazgi codziennego życia twego, by nim pokierować dla dobra twej duszy. O tak. Matka Miłosierdzia pragnie szczęścia dusz naszych, dla których tyle cierpiała wraz z umiłowanym Synem swoim! Dlatego do biednych dusz, przeżywających chwile załamania i upadku, zniża się macierzyńska ręka Maryi, podnosi je, przywraca im upragniony pokój, dźwiga je na wyżyny życia Bożego. Miłosierdzie Maryi najpiękniej jaśnieje w nawróceniu grzeszników. Miłosierdzie Maryi nie wyczerpuje się na ziemi. Swym przemożnym wpływem sięga do życia pozagrobowego, niosąc ratunek duszom czyśćcowym. Więźniowie czyśćca gorąco pragną wyzwolenia, tęsknią za oglądaniem oblicza Bożego, oczekują pomocy. Kto im w tych tęsknotach najwięcej współczuje, kto skróci przykre chwile oczekiwania i przyspieszy godzinę ochłody? Niezawodną ich nadzieją – Matka Miłosierdzia. Ileż otuchy wlewasz do serca naszych ukochana Matko Miłosierdzia! Jednocześnie ukazujesz nam drogę wiodącą do skarbnicy miłosierdzia Bożego. Wprowadź nas na tę drogę uczuć i czynów miłosierdzia względem cierpiących braci: ubogich, chorych, nieszczęśliwych, a zwłaszcza dźwigających ciężar własnych grzechów tu na ziemi i oczekujących wyzwolenia z mąk czyśćcowych. Twój Różaniec święty niech stanie się dla nas szkołą miłosierdzia chrześcijańskiego i niezawodną drogą do zbawienia duszy. Z całym Kościołem świętym wołamy do Ciebie: «One miłosierne oczy ku nam zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twego po tym wygnaniu nam ukaż»”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
Radosna Królowo Nieba, w wigilię święta Miłosierdzia Bożego podnosimy wzrok ku Ostrej Bramie. Matko Boża Miłosierdzia, Ty wciąż towarzyszysz naszym drogom. Patrzysz na nas i nieustannie modlisz się za nas. Jednocześnie wędrujesz z nami i przewodzisz Kościołowi pielgrzymującemu w pielgrzymce wiary. Gdy człowiek przeżywa rozterki, gdy nie wie, którą drogę trzeba wybrać i którą pójść – Ty, „Panno święta, co w Ostrej świecisz Bramie”, wskaż nam właściwy kierunek. Uproś nam, Matko Miłosierdzia, ustanie pandemii. Pomóż ludziom chorym i cierpiącym. Wspomagaj tych, którzy troszczą się o zdrowie i życie innych, jak też wszystkich, którzy w tych dniach pracują. Uproś wieczne szczęście zmarłym. Z ufnością podnosimy dziś wzrok w kierunku Ostrej Bramy, by zapatrzeć się w Twoje Oblicze, Matko Miłosierdzia. Ty nigdy nas nie zawiedziesz!
Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychpowstał jak powiedział, alleluja,
Błagaj za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. 

P. Módlmy się.
Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

P. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie,
W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.
P. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.
Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
Ileż otuchy wlewasz do serc naszych ukochana Matko Miłosierdzia! Jednocześnie ukazujesz nam drogę wiodącą do skarbnicy miłosierdzia Bożego.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

18 kwietnia 2020 r.


Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Księga wdzięcznością pisana: Stajemy przy grobie świątobliwego biskupa Piotra (WEJDŹ).
2) Piękno życia w obrazach: Pełne szczęścia dni święceń i prymicji (WEJDŹ).
3) Wesprzyj Twą modlitwą małżonków (WEJDŹ).
4) Myśli na dziś (WEJDŹ).
5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Poniedziałek Wielkanocny: Wrogowie Chrystusowi doznali zupełnej porażki (WEJDŹ).
6) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Wielkanoc: Niesłychane zdarzenie w dziejach świata (WEJDŹ).
7) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Wielka Sobota: Nie wolno zmarnować lekkomyślnie okazji do odnowy ducha (WEJDŹ).
8) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Wielki Piątek: Jak się zachować przy spotkaniu z krzyżem? (WEJDŹ).
9) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym – Wielki Czwartek: Rozbudzajmy wiarę w miłość i miłosierdzie Pana Boga (WEJDŹ).
10) Myśli przed Triduum Paschalnym (WEJDŹ).
11) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski. Bp Piotr Gołębiowski: Prymas „pośród tylu prac, trudów i udręk” (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz