Sobotni promień słońca

Fot. Ks. Tomasz Lis
„Nie podobna wielbić Jezusa Zmartwychwstałego, a nie czcić Jego Przeczystej Matki.
Jezusa – Maryja nosiła w swym przeczystym łonie. Karmiła mlekiem dziewiczych piersi. Tuliła do swego Niepokalanego Serca. Obsypywała pieszczotami. Wychowywała w zaciszu nazaretańskiego domu. Z Jezusem dzieliła radości i smutki. Towarzyszyła Mu w drodze na Kalwarię. Brała udział w Jego męce. Głęboko jak nikt inny przeżywała poniżenie i żałobę Wielkiego Piątku.
Czyż nie zdobyła przez to szczególnego prawa do radości Wielkiej Niedzieli? W czyim sercu żywszy oddźwięk wywołała radosna wieść: Jezus Chrystus zmartwychwstał? «O, ciesz się i wesel Panno Maryjo, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie!».
Ewangelia święta nie mówi nic, jak Maryja przeżywała dzień Zmartwychwstania. Nie widzimy Jej wśród niewiast spieszących do grobu z wonnościami. Nie ma Jej w Wieczerniku w gronie strwożonych Apostołów. Dawna tradycja głosi, że zaraz po zmartwychwstaniu Jezus podążył z wielkanocnym pozdrowieniem do Najświętszej Matki. Chwilę ich spotkania serdecznie i tkliwie przedstawia pieśń wielkanocna. Zmartwychwstały Jezus mówi: «Napełniona bądź słodkości, Matko moja i radości. Po onej wielkiej żałości». Maryja odpowiada: «Witajże, Jezu najsłodszy, Synaczku mój najmilejszy. Pocieszenie wszelkiej duszy».
Ukazanie się Chrystusa Pana zmartwychwstałego Matce odpowiada dobroci Jego Najświętszego Serca.”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
Radosna Królowo Nieba, w tegorocznym okresie wielkanocnym nasze serca są pełne lęku, zmęczenia trudną sytuacją pandemii, zaniepokojone kolejnymi wiadomościami. Przyjdź nam z pomocą. Weź nas za rękę i prowadź do Twojego Syna – Zwycięzcy śmierci. Niech Chrystus napełni nas pokojem, nadzieją i radością. Przynieś do Chrystusa wszystkich chorych i cierpiących. Trzymaj mocno za rękę zalęknionych. Stań z Matczyną pomocą przy pracownikach służby zdrowia i innych służb i zawodów. Ukaż Chrystusa tym, którzy odeszli z tego świata. Powiedz Chrystusowi o nas wszystkich, powiedz Mu o każdym z nas po imieniu. Tak przecież mówi o swych dzieciach kochająca Matka. Matko Boża, Ty nigdy nas nie zawiedziesz!
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
„Wielka Wspomożycielko nasza, Maryjo, Matko Kościoła, najściślej zjednoczona z Jezusem Chrystusem w Jego cierpieniach i w niebiańskiej chwale, prowadź nas swym promiennym przykładem w pielgrzymce wiary.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

25 kwietnia 2020 r.

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Księga wdzięcznością pisana: „Bądź nadal duchowym przewodnikiem i powiernikiem” (WEJDŹ).
2) Piękno życia w obrazach: O tym jak Sługa Boży został złotym medalistą (WEJDŹ).
3) Myśli na dziś (WEJDŹ).
4) Publikacje o Słudze Bożym: „Eksperyment” ukazuje wielkość postaci bp. Piotra Gołębiowskiego (WEJDŹ).
5) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski. Prymas: Bp Piotr Gołębiowski „to bardzo wartościowy i wierny sługa Kościoła świętego” (WEJDŹ).
6) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Miłosierdzie Chrystusa Pana jest wzorem miłosierdzia chrześcijańskiego (WEJDŹ).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz