Sobotni promień słońca


„Kim jest Ta, która stoi pod krzyżem Chrystusowym? – To Niepokalana Dziewica, o sercu niezmiernie wrażliwym na ból i poniżenie. To Matka Jezusa, pełna dla Niego najczulszej, najgorętszej miłości. To Matka Syna Bożego, oddana Mu bezgranicznie jako swemu Stwórcy i Najwyższemu Panu. Pomyśl, co przeżywa Maryja pod krzyżem? – Te same katusze, które zalewają bólem Najświętsze Serce Jezusowe. Żaden szczegół Męki Chrystusowej nie uchodzi uwagi Maryi. Jak dotkliwie Ją boli niewdzięczność ludzi, tych, którzy przybijają do krzyża ciało Chrystusowe i tych, którzy w każdym pokoleniu gardzą Chrystusem Panem. I grzechy dzisiejszego pokolenia, jak ostry miecz, przeszyły Niepokalane Serce Maryi.”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
Matko Boża Bolesna, w tę pierwszą sobotę miesiąca, w przededniu Niedzieli Palmowej, oddajemy cześć Twojemu Niepokalanemu Sercu, które zostało przebite mieczem boleści. Spójrz na nas Matko Boża. Stajemy obok Ciebie pod krzyżem Zbawiciela i prosimy: błagaj wraz z nami dobrego Boga o miłosierdzie dla świata, dla naszej Ojczyzny, naszych rodzin i nas samych. Stoisz na Golgocie pełna ufności, naucz nas ufać w cierpieniu. Naucz nas kierować błagalny wzrok ku Bogu, który jest naszym Ojcem, Panem życia i śmierci. Matko Boża – od godziny Golgoty nasza Matko, prosimy módl się wraz z nami za nasz zbolały świat. Uproś łaskę zdrowia wszystkim chorym. Zmarłym wyproś dar życia w Niebie. Wspomagaj wszystkich pracujących w placówkach służby zdrowia, jak też wszystkich innych, podejmujących pracę w tych trudnych dniach, by nie zachorowali i mieli potrzebne siły. Ożywiaj serca duszpasterzy i wszystkich kapłanów, by jak najgorliwiej służyli w tych dniach siostrom i braciom w wierze. Uproś nam i naszym rodzinom potrzebne dary Boże. Matko Najświętsza, my wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi, błagaj za nami Boga. Pomóż nam, Matko Bolesna!
Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
z Twoją łączyć się żałobą,
w płaczu się rozpływać wciąż.

Spraw, niech żyję Zbawcy zgonem,
na mym sercu rozżalonym
Jego ból wycisnąć racz.

Męką ognia nieustanną
nie daj gorzeć, Święta Panno,
w sądu dzień swą pomoc zbliż.

A gdy życia kres nastanie,
przez swą Matkę, Chryste Panie,
do zwycięstwa dojść nam daj.

Gdy ulegnie śmierci ciało,
obleczone wieczną chwałą,
dusza niech osiągnie raj.


Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
„Dla siebie prośmy Jezusa za przyczyną Matki Najświętszej o wytrwanie w wierze i miłości do ostatniego tchu życia naszego”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

4 kwietnia 2020 r.


Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Księga wdzięcznością pisana: Niech Pan obdarzy Go chwałą błogosławionych, aby mógł bardziej oddziaływać (WEJDŹ).
2) Piękno życia w obrazach: Atmosfera Wiecznego Miasta (WEJDŹ).
3) Myśli na dziś (WEJDŹ).
4) Publikacje o Słudze Bożym: „Świadectwo, którego wymowa nie budzi żadnych wątpliwości” (WEJDŹ).
5) Wspólne drogi: Kard. S. Wyszyński i Bp P. Gołębiowski. Kard. Stefan Wyszyński: „Sprawa ważna” (WEJDŹ).
6) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Każde nawrócenie – to dzieło łaski, którą Pan Bóg daje (WEJDŹ).

1 komentarz:

  1. Proszę o modlitwę w intencji mojej przyjaciółki Danusi, którą w przyszłym tygodniu czeka operacja. Proszę o siłę dla jej męża i synka.

    OdpowiedzUsuń