Majówka ze Sługą Bożym – 28 V


 

Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – Piekary ŚląskieRozważanie:
„Na nikim nie spełniły się w tym stopniu, jak na Maryi, słowa z proroczego hymnu Zachariasza: «iż bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze» (por. Łk 1,74-75). Życie Maryi to nieprzerwany łańcuch wiernej służby Bożej – to ustawiczny wzrost w świątobliwości i sprawiedliwości w oczach Bożych. Dlatego w liturgii nazywamy Matkę Najświętszą zwierciadłem bez skazy, zwierciadłem sprawiedliwości. […]
Matka Najświętsza, wolna od wszelkiej skazy samolubstwa, nigdy nie była powodem niepokoju w obcowaniu z bliźnimi. Pod wpływem światła Bożego rozumiała, jak nikt inny, godność i szczytne powołanie człowieka. Dla każdego żywiła głęboki szacunek. Czuwała, by nikt w jej otoczeniu nie doznał krzywdy, przykrości. Z ust Maryi nigdy nie wyszły słowa zbyt surowe, potępiające bliźniego. Ze skarbu dobrego swego serca dobywała zawsze życzliwe, przyjazne dla bliźnich uczucia i słowa. Kwas nieszczerości i obłudy w niczym nie zakaził współżycia Maryi z ludźmi. Duch prawdy i prostoty zaprawiał Jej postępowanie ewangeliczną wonią. […]
Szlachetność Maryi wzywa nas do zachowania sprawiedliwości w pożyciu z bliźnimi. Matka Najświętsza przykładem zaleca nakaz św. Pawła: «Oddajcie każdemu to, mu się należy» (Rz 13,7).
Jakże nam potrzeba tego upomnienia! Przyglądając się współżyciu ludzi ze sobą, zauważamy rażący brak poszanowania godności i praw bliźniego. Co jest tego powodem? Niezawodnie niskie skłonności, ukryte na dnie serca ludzkiego, żądza użycia przyjemności, samolubna miłość siebie, połączona z twardą obojętnością dla drugich. Pilną przeto sprawą jest wychowanie prawego, szlachetnego człowieka […].
Myśl nasza biegnie do stóp Matki Najświętszej. Ona jest najlepszą wychowawczynią nowego człowieka, który stworzony jest w sprawiedliwości i świętości prawdy. […]
Miejmy żywe odczucie obecności Bożej: Pan Bóg zawsze i wszędzie mnie widzi. Chcę być przeto sprawiedliwym względem ludzi, szanować ich godność i prawa. Wiem, że to mnie zbliży do Matki Najświętszej, a przez Nią do Serca Bożego”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
„Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 163-164
Ileż wokół jest niesprawiedliwości, jak często brakuje uczciwości… Potrafimy podać wiele przykładów, gdy ktoś wykorzystał czyjąś dobroć, czasem łatwowierność… A przecież Pan Bóg będzie nas kiedyś sądził z miłości. Miłość bliźniego stanie się werdyktem, który zostanie ukazany w czasie Sądu Ostatecznego: „bo byłem głodny, spragniony…”. Matka Najświętsza jest dla nas wzorem układania codziennych relacji międzyludzkich. Ona – zawsze uczciwa, sprawiedliwa, kochająca i szanująca innych ludzi. Wpatrując się w piękne i łagodne oblicze Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej prośmy o taką przemianę naszych serc, byśmy – za przykładem Maryi – potrafili służyć i nieść pomoc innym.
Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, który zachęcał nas do odmawiania w maju modlitwy różańcowej, rozważmy teraz tajemnicę Przemienienia Pana Jezusa:
„Od pierwszych wieków chrześcijaństwa istnieje przekonanie, że chrześcijanin – to drugi Chrystus. Przemieniać się stopniowo, ale codziennie w Chrystusa – to podstawowy obowiązek chrześcijanina. Za stracony uważajmy dzień, w którym nic nie zrobimy, aby bardziej upodobnić się do Mistrza naszego i Pana” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Ojcze nasz…
10 x Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Matko Kościoła,                          módl się za nami.
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Przybytku Ducha Świętego,
Królowo wszystkich Świętych,
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Sługo Boży biskupie Piotrze, polecamy Ci Justynę świętującą dziś swe urodziny.
- Sługo Boży, który byłeś wychowawcą i ojcem kapłanów, proszę Cię niech księża obchodzący dziś swe rocznice święceń kapłańskich będą kapłanami na wzór Serca Jezusowego.
- Sługo Boży, bardzo proszę, wyjednaj dla mojego rodzeństwa i Mamy zdrowie i miłość.
- Sługo Boży, wyjednaj pomoc dla mnie i mojej rodziny, ludzi skrzywdzonych przez życie. Zanieś, proszę, nasz ból do Boga i wyjednaj nam pomoc w walce z nałogami, depresją i brakiem wiary w siebie. Uratuj nasze dusze i życie.
- Proszę w intencji Mamy Władysławy, sióstr: Grażynki i Jadzi, braci: Miecia, Andrzejka i Zdzisia, i dla mnie – Basi.
- Sługo Boży biskupie Piotrze, proszę o łaskę zdrowia dla chorego Taty naszego kolegi – o. Łukasza.
- O miłosierdzie Boże dla mnie.
- O łaskę zdrowia dla mamy s. Rosarii.
- O zdrowie dla Mirka, przebywającego w szpitalu.
- Błagam o ratunek i o szybką pomoc w bardzo trudnej dla mnie sytuacji oraz uzdrowienie i ulgę w ciężkiej chorobie i o łaskę dalszego życia. Już brak mi sił, już naprawdę nie wytrzymam tak dłużej... Chyba tylko cud może mnie ocalić... Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij, bo ja nie mam już nawet nadziei, ani nie widzę dla siebie szans... Tak bardzo się boję... Przenajświętsza Panienko, wstaw się za mną i ulituj się...
- Sługo Boży, wyproś łaskę jak najlepszego przygotowania się do święceń kapłańskich diakonom przezywającym teraz rekolekcje. Wspieraj ich też swą modlitwą, by byli świętymi księżmi.
- Sługo Boży bp. Piotrze, wyproś łaskę nawrócenia człowiekowi, który od lat pluje na Kościół Boży. Niech doświadczy on miłosierdzia Bożego...
- Sługo Boży Biskupie Piotrze, pomóż uratować małżeństwo Adama…
- W intencji Cezarego – o nawrócenie.
- Sługo Boży, proszę, wstawiaj się za mną u Miłosiernego Boga.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.


Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku: 
www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski


Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Co Papież powiedział o bp. Piotrze odwiedzającym go księżom? (WEJDŹ).
2) Majówka ze Sługą Bożym – 27 V (WEJDŹ).
3) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Papieskie wspomnienie biskupa – „dobrego Pasterza” (WEJDŹ).
4) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Papież błogosławiący epitafium (WEJDŹ).
5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Chwilami się wydaje, że Zbawiciel opuścił swą Oblubienicę (WEJDŹ).
6) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Biskup „otaczany wdzięczną pamięcią oraz czcią kapłanów i wiernych” (WEJDŹ).
7) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Był tuż obok, w czasie wołania o Ducha Świętego (WEJDŹ).
8) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: O tym, jak papież podsumował represje komunistów wobec biskupa  (WEJDŹ).
9) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Wspomnienie wywołujące papieskie wzruszenie (WEJDŹ).

1 komentarz:

  1. Błagam o ratunek i o szybką pomoc w bardzo trudnej dla mnie sytuacji oraz uzdrowienie i ulgę w ciężkiej chorobie i o łaskę dalszego życia. Już brak mi sił, już naprawdę nie wytrzymam tak dłużej... Chyba tylko cud może mnie ocalić...Jezu ufam Tobie Jezu ty się tym zajmij bo ja nie mam już nawet nadziei ani nie widzę dla siebie szans...Tak bardzo się boję...Przenajświętsza Panienko wstaw się za mną i ulituj się...

    OdpowiedzUsuń