Odczucia serca przelane na papier - cz. 4Przy grobie Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, w podziemiach sandomierskiej katedry, jest wyłożona księga pamiątkowa, która jest zatytułowana „Księga wpisów przy grobie Śp. Ks. Biskupa dr. Piotra Gołębiowskiego Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej”. Została ona założona w czerwcu 1984 r. Wpisują się do niej modlący się przy grobie Sługi Bożego.
Poniżej publikujemy wybrane wpisy osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra. (cz. 1 – kliknij TUTAJ, cz. 2 – kliknij TUTAJ, cz. 3 – kliknij TUTAJ).

151)
Biskupie Piotrze, uproś nam u Wspomożycielki Wiernych łaskę zbudowania i zorganizowania krajowego centrum Duszpasterstwa Rodzin, które promieniować będzie inicjatywami umacniającymi zdrowie moralne i biologiczne polskiej rodziny.
Z pełnym zaufaniem w Twoje wstawiennictwo żarliwy Pasterzu, oddany rodzinom – ks. Kazimierz Kurek, Krajowy Duszpasterz Rodzin.
Sandomierz, 25 V 1991 r.

152)
Z prośbą o zdrowie przy grobie Ks. Bpa Piotra Gołębiowskiego w dniu 7 czerwca 1991 r. modliłem się. Ks. Kazimierz Rak.

153)
Świątobliwy Biskupie Piotrze!
W 32. rocznicę przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa składam dziękczynienie Bogu Najwyższemu za powołanie, Tobie za edukację oraz ukształtowanie postaw w życiu kapłańskim. Szczególne dzięki za orędownictwo w przeprowadzanych pracach w budowie modrzewiowego kościoła w Jasionnej, do którego jako mały chłopczyk odbywałeś ze swoją Mamusią pielgrzymkę na odpust Matki Bożej Szkaplerznej.
Proszę o orędownictwo w kontynuowaniu rozpoczętych prac i w powrocie ludzi zagubionych do Boga i świętego Kościoła.
Ks. Zdzisław Wołos
14 VI 1991 r.

154)
Na początku drogi animatora oazowego, proszę o błogosławieństwo.
Sandomierz, 15 VI 1991 r.

155)
Proszę za Twym pośrednictwem o pojednanie w rodzinie mej siostry (między rodzeństwem). Krystyna z Opola. 22 VI 1991 r.

156)
Ks[ięże] Biskupie, proszę o wstawiennictwo do Pana, aby w mojej rodzinie gościła wyłącznie wiara i miłość, a także proszę o pomnożenie wiary u mojej córki i rozniecenie iskierki powołania kapłańskiego u mego syna i doprowadzenie do Ołtarza Pańskiego jako kapłana. Elżbieta [N.] z Opola. 22 VI [19]91 r.

157)
Ks. Piotrze – Przyjacielu Rodzin, błagam Cię i proszę, wstawiaj się u tronu Bożego za mną (instruktorką poradnictwa rodzin) i za moją rodziną, która chce służyć apostolsko rodzinom – aby ustąpiły trudności i aby powróciło mi potrzebne w tej służbie zdrowie. Ufam mocno w Twoje wstawiennictwo u Boga i u Maryi, którą tak czciłeś. Teodora [N.] – Tarnów. 22 VI 1991 r.

158)
Proszę Cię gorąco, Panie Boże, za przyczyną śp. biskupa Piotra – człowieka gołębiego serca i szerzyciela pokoju – o wzrost życzliwości i miłości między Polakami; o to, aby dążyli do dobra i słuszności metodami ewangelicznymi, bez manipulacji, insynuacji, niesprawiedliwości, a zwłaszcza, by tak czynili ci, którzy powołują się na Kościół i katolicyzm. Alina W. 22 VI 1991 r.

159)
Bardzo mi tu się spodobało, dziękuję, że ks. Jacek umożliwił mi to spotkanie z Grobem Ks. Bpa Piotra. Proszę Ks. Bpa Piotra o szczególne łaski dla mojej rodziny. Joanna A. Janik, Dania. [19]91 r.

160)
Prosimy Ks. Biskupa P[iotra] Gołębiowskiego o łaski dla Diecezji, dla kapłanów i naszych rodzin.
Ks. Bonifacy Miązek
Ks. Czesław Murawski
Sandomierz, dn[ia] 14 VII 1991 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz