Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: „Przeżycia nie dadzą się wypowiedzieć...”

Kard. Karol Wojtyła w Suchedniowie w 1977 r. Pierwszy z lewej bp Piotr Gołębiowski (Archiwum Diecezji Radomskiej)

 

„Przeżycia nie dadzą się wypowiedzieć..."„Radość wiadomość

Tymi słowami Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski rozpoczął wpis pod datą 16 października 1978 r. w swej „Księdze wykazu czynności biskupich”. Tego dnia Następcą św. Piotra został wybrany metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła.Wspomnienie kapelana

Kapelan Biskupa Piotra – ks. prał. Tadeusz Wójcik w następujący sposób wspominał tamten pamiętny wieczór wyboru Jana Pawła II: „W Domu Biskupim w Sandomierzu co chwila dzwoni telefon. Anonimowi rozmówcy przekazują Pasterzowi Diecezji gratulacje, pragnąc w ten sposób wyrazić swoją ogromną radość z faktu, że Kardynał Karol Wojtyła, Metropolita Krakowski, został papieżem. Byli i tacy, którzy nie bacząc na późną porę, osobiście w Domu Biskupim dzielili się swoją radością. To jest fakt historyczny, na Stolicy Piotrowej zasiada nie – Włoch, po raz pierwszy Polak. Przyszłe pokolenia będą o tym ciągle mówiły. Szczęście, radość, duma rozpiera nasze piersi”.


Biegający Biskup…

Następnego dnia Biskup Piotr – jak wspominał ks. prał. Tadeusz Wójcik – „o świcie pobiegł do kościoła seminaryjnego”. Tam przewodniczył uroczystej Mszy świętej w intencji nowego papieża, w której uczestniczyli biskupi pomocniczy, wykładowcy seminarium, alumni i siostry zakonne. Biskup Piotr Gołębiowski wygłosił wówczas homilię. Odśpiewano też uroczyste Te Deum za wybór Papieża-Polaka. Tego samego dnia w Radomiu Sługa Boży przewodniczył konferencji dekanalnej księży. Celebrował tam też nabożeństwo z adoracją dziękczynną za wybór Jana Pawła II.

Konferencja Episkopatu Polski. W pierwszym rzędzie: szósty z lewej kard. Karol Wojtyła (obok kard. Stefana Wyszyńskiego), drugi z prawej bp Piotr Gołębiowski (Archiwum Diecezji Radomskiej)


Znali się przecież!

Choć metrykalnie Jan Paweł II był o 18 lat młodszy od Biskupa Piotra, to biskupami zostali mniej więcej w tym samym czasie: Ks. Piotr Gołębiowski w 1957 r. został biskupem pomocniczym w Sandomierzu, a Ks. Karol Wojtyła w roku następnym był mianowany biskupem pomocniczym w Krakowie. Spotykali się często na Konferencjach Plenarnych Episkopatu Polski, na różnych spotkaniach i uroczystościach. Kilkakrotnie Kard. Karol Wojtyła gościł w diecezji sandomierskiej na zaproszenie Biskupa Piotra.


Uroczystość wspaniała, dla nas Polaków rzewna…

Bp Piotr Gołębiowski wyjechał 20 października 1978 r. do Rzymu, by wziąć udział w uroczystości inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. Odbyła się ona 22 października. Wydarzenie to Sługa Boży charakteryzował bardzo krótko: „Uroczystość wspaniała, dla nas Polaków rzewna. Przeżycia nie dadzą się wypowiedzieć”. 


Tego samego dnia, po południu w kościele Il Gesù celebrowano Mszę świętą dziękczynną za wybór Jana Pawła II. Przewodniczył jej kard. Jan Król, polskiego pochodzenia metropolita Filadelfii, a kazanie wygłosił kard. Stefan Wyszyński. Koncelebrowało ponad 40 biskupów polskich.

Kolejny dzień przyniósł bezpośrednie spotkania bp. Piotra Gołębiowskiego z Janem Pawłem II…


Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku: 
www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowskiZapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Majówka ze Sługą Bożym – 16 V (WEJDŹ).
2) Przed stuleciem urodzin św. Jana Pawła II: „Klęczał w zakątku przy żelaznej bramie za ustawionymi krzesłami…” (WEJDŹ).
3) Prośba o wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego została wysłuchana: Jeszcze długa droga przed nami, ale stał się CUD (WEJDŹ).
4) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Chrystus, Dobry Pasterz, broni swe owieczki przed wrogami (WEJDŹ).
5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Chrystus, Dobry Pasterz, broni swe owieczki przed wrogami (WEJDŹ).
6) Księga wdzięcznością pisana: „Z pełnym zaufaniem w Twoje wstawiennictwo żarliwy Pasterzu oddany rodzinom” (WEJDŹ).
7) Naśladując Świętych: Św. Józef Rzemieślnik (WEJDŹ).
8) Piękno życia w obrazach – Święci wołają o Świętych! (WEJDŹ).
9) Myśli na dziś (WEJDŹ).
10) Dziękujemy! (WEJDŹ).
11) Publikacje o Słudze Bożym: „Znak pamięci i wdzięczności, wyraz hołdu, uznania i szacunku dla Sługi Bożego” (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz