Księga wdzięcznością pisana – „Księże Biskupie Piotrze, Świątobliwy Pasterzu, gorąco Cię proszę…”„Księże Biskupie Piotrze, Świątobliwy Pasterzu,

gorąco Cię proszę…”Kontynuujemy publikację wybranych wpisów osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra.
W hołdzie Czcigodnemu Biskupowi Gołębiowskiemu, który nie doczekał na ziemi wolności.
Grupa pielgrzymów z Poznania [25 podpisów]
27 VIII [19]91

Modląc się o beatyfikację bp. Piotra Gołębiowskiego przebywała tu grupa pielgrzymów z parafii N[ajświętszego] S[erca] Jezusa z Gdyni [podpis]

Prosimy Ks. bp. Piotra Gołębiowskiego o opiekę nad całą rodziną, tą na ziemi i tymi, którzy odeszli. Modlimy się o beatyfikację Ks. B[isku]p[a] wierząc, że był Wielkim i Świętym Człowiekiem.
Bratanek Romuald Gołębiowski z synem Janem Gołębiowskim
13 X [19]91

Proszę o zdrowie dla mojego kochanego męża Marcina za wstawiennictwem biskupa Piotra. Jolanta G. [+ podpis nieczytelny]
         
Księże Biskupie Piotrze, Świątobliwy Pasterzu, gorąco Cię proszę o wielką troskę pasterzy i kapłanów w Polsce o świat kobiecy, o współpracę i obecność w pracy Duszpasterstwa Kobiet przedstawicieli wszystkich Diecezji Kościoła Polskiego.
Janina Michalska
Sekretarz Podkomisji Episkopatu d/s Duszpasterstwa Kobiet
Sandomierz, 15 XI [19]91

Proszę o nawrócenie mojego ojca Jerzego za wstawiennictwem biskupa Piotra. Agnieszka K.

1991-11-17 (niedziela) w dniu kanonizacji Rafała Kalinowskiego.
Przez wstawiennictwo bp. Piotra Gołębiowskiego modliliśmy się w czasie Mszy św. odprawionej przy jego grobie przez naszego proboszcza księdza Edwarda Zielińskiego: o szczęśliwe kontynuowanie budowy kościoła pod wezwaniem św. Barbary w Staszowie, o jedność rodzin i powiększenie kręgu Ruchu Domowego Kościoła, a także o rychłą beatyfikację ks. bp. Piotra Gołębiowskiego.
Ks. Edward Zieliński [+ 12 podpisów]

W hołdzie Sł. B. bp. Piotrowi, przybywając do Jego grobu z modlitwą.
Grupa oazowa z parafii Jastrząb [4 podpisy]

12 VI 1992 r. – Biskupie Piotrze, módl się za nami [4 podpisy]

23 VI 1992 r.
Biskupie Piotrze, módl się o zdrowie dla studentki Anny, aby mogła wielbić Boga za Jego nieskończone Miłosierdzie.
Msza św. o godz. 13.20, odprawiona przez Ks. Prof. Czesława Murawskiego.
Pielgrzymując duchowo do grobu Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, pomódlmy się o jego rychłą beatyfikację:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Wpisy opublikowane wcześniej: część 1, część 2, część 3 i część 4.


Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Prosimy, dołącz do naszej modlitwy o zdrowie Pani Małgorzaty… (WEJDŹ).
2) Naśladując Świętych: Św. Jan Chrzciciel – 24 VI (WEJDŹ).
3) Artykuł z „Ave. Gość Radomski” (WEJDŹ).
4) Moje spotkanie ze Sługą Bożym bp. Piotrem Gołębiowskim: Biskup Piotr Gołębiowski – spotkanie podczas Oazy (WEJDŹ).
5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Wie dobrze Pan Bóg, czego dzisiejszemu człowiekowi potrzeba (WEJDŹ).
6) Z Maryją w herbie: Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny (WEJDŹ).
7) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Chwała, miłość, wynagrodzenie bądź Bożemu Sercu (WEJDŹ).
8) Prosimy o modlitwę w imieniu Darka i jego Najbliższych… (WEJDŹ).
9) Piękno życia w obrazach: O tym, co nie umknęło kleryckiej uwadze (WEJDŹ).
10) Myśli na dziś (WEJDŹ).
11) Moje spotkanie ze Sługą Bożym bp. Piotrem Gołębiowskim: Wspomnień czar…, czyli pamiętna wizytacja Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego w Zwoleniu (WEJDŹ).
12) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: O te dary na pierwszym miejscu wołać nam trzeba do Pana (WEJDŹ).
13) Sobotni promień słońca – nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz