Nowenna za przyczyną Sługi Bożego – 9


Dzień IX


Dźwigający krzyż w zjednoczeniu z Chrystusem


Słowo Boże:Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9,23-24).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Jest to głęboka tajemnica, że Jezus Chrystus nie w inny sposób, lecz przez krzyż i zmartwychwstanie swoje pojednał rodzinę ludzką z Ojcem. Odtąd każde cierpienie ludzkie ma wielką wartość apostolską, jeśli zostanie złożone Panu Bogu w zjednoczeniu z Jezusem Ukrzyżowanym i Jego Bolesną Matką”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Dźwiganie krzyża na Kalwarię.

Dziękujemy Ci, Boże, za przykład wytrwałej i ufnej drogi życia Sługi Bożego Biskupa Piotra idącego za Chrystusem dźwigającym krzyż.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego męstwo w znoszeniu trudności i cierpień, niesprawiedliwości i represji, pogardy i poniżenia.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego umiłowanie Chrystusowego Krzyża i bycie Jego Świadkiem.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).


Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Dzień VIII Nowenny: Świadczący miłosierdzie (WEJDŹ).
2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Uwielbiając Trójcę Świętą na ziemi, oglądać Ją będziemy w niebie (WEJDŹ).
3) Dzień VII Nowenny: Zatroskany o małżeństwa i rodziny (WEJDŹ).
Dzień VI Nowenny: Wychowawca duchowieństwa i opiekun osób konsekrowanych (WEJDŹ).
4) Dzień V Nowenny: Apostoł jedności (WEJDŹ).
5) Dzień IV Nowenny: Pasterz dobry (WEJDŹ).
6) Dzień III Nowenny: Czciciel Najświętszej Maryi Panny (WEJDŹ).
7) Prośba o modlitwę w intencji Ks. Michała (WEJDŹ).
8) Dzień II Nowenny: Sługa Eucharystii (WEJDŹ).
9) Dzień I Nowenny: Człowiek modlitwy (WEJDŹ).
10) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Miłość odrywała Apostołów od ziemi, a wiązała z niebem (WEJDŹ).
11) Majówka ze Sługą Bożym – 31 V (WEJDŹ).
12) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Co Papież powiedział o bp. Piotrze odwiedzającym go księżom? (WEJDŹ).
13) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Papieskie wspomnienie biskupa – „dobrego Pasterza” (WEJDŹ).
14) Stulecie urodzin św. Jana Pawła II: Papież błogosławiący epitafium (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz