Sobotni promień słońca


Pisarze kościelni nazywają Maryję Matką Najświętszego Sakramentu. Pan Jezus zostawił w Najświętszym Sakramencie pod postaciami chleba i wina Ciało i Krew, które wziął z Maryi. W pieśni uwielbiając Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie, wspominamy imię Matki: «Witaj Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii».
Wprawdzie wieczorem Wielkiego Czwartku nie widzimy w Wieczerniku Maryi. Niepokalana Matka Boża, zawsze najściślej zjednoczona z umiłowanym Synem, łączyła się z Nim myślą i sercem w chwili, gdy Jezus wziął w ręce chleb, a dzięki czyniąc błogosławił go, łamał, dawał uczniom i mówił: «To jest Ciało moje», gdy nad kielichem z winem wypowiadał słowa: «To jest kielich Krwi mojej…», gdy do Apostołów zwrócił się z nakazem: «To czyńcie na moją pamiątkę».
Po Zesłaniu Ducha Świętego Apostołowie, spełniając nakaz Boskiego Mistrza, zbliżali się do ołtarzy, aby sprawować Najświętszą Ofiarę. Maryja wiernie uczestniczyła w Chrystusowej niekrwawej Ofierze. Któż lepiej od Matki Najświętszej pojmował tę tajemnicę wiary? Stojąc na Kalwarii pod krzyżem, Maryja najgłębiej przeżyła całopalną ofiarę Jezusa z Ciała i Krwi. Najlepiej spośród ludzi rozumiała, ponowienie tej ofiary pod postaciami chleba i wina w każdej Mszy świętej.
Uczestnicząc we Mszy świętej, Maryja z Chrystusową ofiarą łączy ofiarę Niepokalanego Serca swego: przeżyte boleści, codzienne modły, ciche prace, wyrzeczenia, a nade wszystko swą żarliwą miłość ku Panu Bogu i ludziom.
Za wszystkich ludzi Chrystus Pan ofiarował się na krzyżu, wszystkich obejmuje miłością swego Najświętszego Serca podczas każdej Mszy świętej. I Maryja pamięta o wszystkich swych dzieciach duchowych w modlitwie, jaką zanosi podczas niekrwawej Ofiary.
Szczytem udziału Maryi w ofierze Mszy świętej była chwila Komunii świętej. W czyjej duszy Jezus znajdował milsze mieszkanie? Czyje serce oczekiwało Go z gorętszym pragnieniem? Nieskalane najlżejszym pyłem niedoskonałości moralnej Serce Maryi, ożywione wiarą, umocnione nadzieją, trawione ogniem miłości, z niewypowiedzianą tęsknotą pragnie zjednoczenia z Chrystusem Panem.
A kiedy utajony Bóg miłości zstąpił do przeczystego Serca swej Matki, wówczas pogrążała się Ona w głębokiej modlitwie dziękczynnej. Zawsze pełna łaski wciąż rośnie w miłości Bożej. I następną Komunię świętą gorętszym sercem przyjmuje.
Życie eucharystyczne Maryi – to Jej osłoda w latach, jakie spędza na ziemi od Wniebowstąpienia Jezusa do swego chwalebnego Wniebowzięcia. To potężny środek postępu w miłości Bożej aż do dnia, w którym ciało siły tej miłości znieść nie mogło. Wtedy pękły więzy łączące Maryję z doczesnym życiem. Niepokalana Matka Boża, rozpoczęła chwalebny żywot duszy i ciała w Królestwie Bożym. Dla nikogo w tym stopniu, co dla Maryi, Eucharystia nie stała się zadatkiem i przedsmakiem wiekuistej chwały.
I my mamy łaskę obcowania z Chrystusem Panem żyjącym w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. To nam w szczególny sposób przypomina przypadająca w tym miesiącu uroczystość Bożego Ciała z oktawą. Za pomocą podniosłych nabożeństw […] Kościół święty nawołuje nas do pogłębienia życia eucharystycznego.
Wzorem i Mistrzynią głębokiego życia eucharystycznego niechaj nam się stanie Przeczysta Matka Boża.
Za Jej przykładem bierzmy udział we Mszy świętej, która jak jest Chrystusową, podobnie jest naszą Ofiarą. […]
Razem z kapłanem i za jego pośrednictwem składajmy na ołtarzu swe troski, bóle, radości, modlitwy, prace, myśli, pragnienia, potrzeby swoje i bliźnich.
Posilajmy często, nawet codziennie, swe zgłodniałe dusze Komunią świętą, «tą ucztą niebiańską, w której Jezusa przyjmujemy, rozważamy pamiątkę męki Jego, serca napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.
Przyjmujmy Jezusa z czystym, spokojnym sumieniem, z pokorą, z wiarą, z gorącą tęsknotą duszy. I dobrze wykorzystajmy w modlitwie dziękczynnej najpiękniejsze chwile życia po przyjęciu Komunii świętej.
Nie pozwólmy również, by Jezus w Sakramencie Ołtarza był osamotniony! Nawiedzajmy Go i adorujmy, wylewając przed Nim swe uczucia i troski.
Klęcząc u stóp Najświętszego Sakramentu, weźmy do ręki Różaniec święty. Odmawiajmy go w skupieniu, aby z Maryją i przez Maryję uwielbić Tego, który nas do końca umiłował i samego siebie dał nam na pokarm ku życiu wiecznemu.
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
Matko Boża, prowadź nas do Jezusa. Niewiasto Eucharystii, módl się za nami. Matko Boża, od chwili Golgoty jesteś Matką nas wszystkich – dzieci Bożych i uczniów Jezusa Chrystusa. Pomóż nam mieć serca zawsze otwarte na Obecność Chrystusa w Eucharystii. Ucz nas żyć częsta Komunią świętą. Pomóż, by w naszym życiu nie było żadnej niedzieli i święta bez Mszy świętej. Wspieraj, by nie było w naszym życiu żadnej Mszy świętej, w czasie której nie moglibyśmy przyjąć Komunii świętej.
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
„Wielka Wspomożycielko nasza, Maryjo, Matko Kościoła, najściślej zjednoczona z Jezusem Chrystusem w Jego cierpieniach i w niebiańskiej chwale, prowadź nas swym promiennym przykładem w pielgrzymce wiary.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

13 czerwca 2020 r.


Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku: 
www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowskiZapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Obchodziliśmy 118. urodziny Sługi Bożego – FILM (WEJDŹ).
2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Ożywiajmy w sobie wiarę w Najświętszy Sakrament (WEJDŹ).
3) 118 urodziny Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego (WEJDŹ).
4) Dzień IX Nowenny: Dźwigający krzyż w zjednoczeniu z Chrystusem (WEJDŹ).
5) Dzień VIII Nowenny: Świadczący miłosierdzie (WEJDŹ).
6) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Uwielbiając Trójcę Świętą na ziemi, oglądać Ją będziemy w niebie (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz