Sobotni promień słońca


Kościół święty […] stosuje do Maryi zaszczytny tytuł Matki Pięknej Miłości. Nie tylko dlatego, że Maryja góruje miłością nad ludźmi i aniołami, ale ponadto dlatego, że Matka Najświętsza, na wskroś przeniknięta Miłością Bożą rodzi ją w duszach ludzkich, które zbliżają się do Niepokalanej Dziewicy – Matki Syna Bożego. Jakże szlachetny i silny wpływ wywiera Maryja potęgą Miłości Bożej na swego Przeczystego Oblubieńca, św. Józefa, na czułą duszę św. Jana Ewangelisty, na innych Apostołów oraz na pierwszych Wyznawców Chrystusowych, którzy mieli szczęście oglądać słodkie oblicze Maryi, słyszeć Jej głos, wchłaniać Chrystusową woń Jej cnót. Życiorysy Świętych Pańskich wyraźnie pouczają, że duchowe obcowanie z Maryją kształtuje w sercu to, co największe w człowieku: Miłość Bożą. […] I tobie Maryja okaże się Matką Pięknej Miłości […]. Ale proś o to Maryję gorąco dla siebie i dla bliźnich w modlitwie różańcowej. Szepcząc słowa pozdrowienia anielskiego, zatapiając się w rozważaniu tajemnic różańcowych, odczujesz w swym sercu iskrę Miłości Bożej. Iskra ta nie zgaśnie w tobie, bo Maryja ją podtrzyma i przemieni w płomień, który swym żarem ogrzeje twą duszę i udzieli się drugim. Siłą Miłości Bożej podbijać będziesz Chrystusowi Panu serca tych, którzy żyją z dala od Niego. Przy boku Maryi staniesz się apostołem Miłości!
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
Matko Boża, ucz nas miłości do Chrystusa i do siebie nawzajem. Tak często ranimy siebie. Tak często odwracamy się do siebie plecami, nie chcemy znać, pamiętać, odezwać się. Tak trudno nam wreszcie przebaczyć… Wiemy jednocześnie, że nie da się osiągnąć zbawienia bez miłości drugiego człowieka. Dziś, w pierwszą sobotę miesiąca, prosimy Cię w intencji tych, którzy kryją w sercach żal do innych ludzi. Modlimy się dla nich o dar przebaczenia i pojednania.
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
Wszystkie nasze myśli i pragnienia […] składamy w Twoje macierzyńskie ręce, Maryjo, wielka nasza Wynagrodzicielko przed obliczem Bożym, nieodłączna Towarzyszko Jezusa Chrystusa, w poniżeniu Jego męki i w chwale zmartwychwstania. Matko Pięknej Miłości, Pani Jasnogórska i Królowo Polski, prowadź nas i posługuj się nami”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

4 lipca 2020 r.


Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:
1) Pomóż! Pomódl się w intencji Pana Daniela! (WEJDŹ).
2) Moje spotkanie ze Sługą Bożym bp. Piotrem Gołębiowskim: On z nieba też mi błogosławi (WEJDŹ).
3) Z Maryją w herbie: Matka Nieustającej Pomocy (WEJDŹ).
4) Księga wdzięcznością pisana – „Księże Biskupie Piotrze, Świątobliwy Pasterzu, gorąco Cie proszę…” (WEJDŹ).
5) Prosimy, dołącz do naszej modlitwy o zdrowie Pani Małgorzaty… (WEJDŹ).
6) Naśladując Świętych: Św. Jan Chrzciciel – 24 VI (WEJDŹ).
7) Artykuł z „Ave. Gość Radomski” (WEJDŹ).
8) Moje spotkanie ze Sługą Bożym bp. Piotrem Gołębiowskim: Biskup Piotr Gołębiowski – spotkanie podczas Oazy (WEJDŹ).
9) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Wie dobrze Pan Bóg, czego dzisiejszemu człowiekowi potrzeba (WEJDŹ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz