Różaniec ze Sługą Bożym bp. Piotrem – 11 X11 października (niedziela)

 

Tajemnice chwalebne

 

I.                 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Otrząśnijmy się z myśli o ziemskich sprawach, a dajmy duszy pokarm, którego ona tak bardzo łaknie. Duszom naszym potrzeba niewzruszonego oparcia i podniesienia na wyżyny. Jedno i drugie zapewnia nam cud Zmartwychwstania” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego życie i posługa pasterska były przeniknięte perspektywą Zmartwychwstania, przyczyń się za nami!

 

II.               Wniebowstąpienie Chrystusa

„Jesteśmy świadkami ciężkich przeżyć Kościoła. Chwilami się wydaje, że Zbawiciel opuścił Oblubienicę. Lecz nie, On jej nie opuścił, ani nie opuści, boć wyraźnie powiedział: «A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata». Czuwa przeto Chrystus nad swoim Kościołem i z góry przewidzianą drogą go prowadzi: poprzez smutki i walki do radości i odpoczynku” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z całych sił kochałeś Kościół Chrystusa i tej miłości uczyłeś innych, przyczyń się za nami!

 

III.             Zesłanie Ducha Świętego

„O ile przyjście Ducha Świętego umocniło wiarę zwolenników Chrystusa Pana, o tyle napiętnowało niewiarę wrogów Jego. W ten sposób Duch Święty działa również obecnie. Duch Święty żyje nieustannie w Kościele Chrystusowym, a obecnością swoją wciąż wymownie świadczy, że Jezus Chrystus jest Bogiem, a Kościół rzymskokatolicki Oblubienicą Jego. Ta prawda szczęściem napełnia serca wszystkich wiernych dzieci Kościoła” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego serce napełniała radość, będąca owocem działania Ducha Świętego, przyczyń się za nami!

 

IV.            Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Za przykładem Maryi zwróćmy myśli i pragnienia w górę, gdzie Chrystus Pan na prawicy Bożej siedzący. W zjednoczeniu z Nim i dla Niego będziemy modlić się, pracować, walczyć ze złymi skłonnościami. Będziemy pełnić czyny miłości bliźniego, mężnie dźwigać krzyż codziennego utrudzenia. W zamian spodziewać się mamy udziału w szczęściu i chwale Matki naszej” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swą codzienność przeżywałeś w perspektywie wieczności i wezwania do świętości, przyczyń się za nami!

 

V.              Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Wniebowzięta, uwielbiona przed obliczem Bożym z duszą i ciałem, jako niebios i ziemi Królowa, wywyższona ponad zastępy świętych i chóry Aniołów. Jej chwała w Niebie jest darem Najwyższego, ale i nagrodą za wierność łaskom Bożym. Na wylew łask niebieskich Maryja odpowiada tymi prostymi, ale głębokimi słowami: «Oto służebnica Pana mojego, niech mi się stanie według słowa twego». To cały program Jej świętego życia: być najwierniejszą służebnicą Bożą” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z pokorą służyłeś Bogu i ludziom, przyczyń się za nami!

 

Często powtarzaj dziś myśl Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego:

„Maryja pamięta o wszystkich swych dzieciach duchowych w modlitwie”

 

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

1) Z Maryją w herbie: Matka Boża Bolesna – 15 września (WEJDŹ).

2) Naśladując Świętych – Św. Stanisław Kostka (WEJDŹ).

3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Żąda od nas Pan Bóg usilnej, gorliwej i ciągłej troski o sprawy duszy (WEJDŹ).

4) Różaniec ze Sługą Bożym bp. Piotrem – 10 X (WEJDŹ).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz